Ohlášky z 33. neděle v mezidobí

  • Ve středu 17. 11. bude opět katecheze pro všechny v 19:00 hod. na jaktařské faře.
  • V pátek 19. 11. v 19:00 hod. se sejdeme na pastorační schůzku na jaktařské faře. Všichni, kteří chtějí přiložit ruku k pastoračnímu dílu v obou farnostech, jsou srdečně zváni!
  • Příští neděle je poslední nedělí liturgického roku a slavíme ji jako slavnost Ježíše Krista Krále. Po obou mší sv. bude krátká adorace se zasvěcením se Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (proto mše sv. v Kateřinkách bude v 9:30 hod.). Můžeme při této příležitosti získat plnomocné odpustky. A jelikož je to třetí neděle měsíce, proběhne v obou farnostech sbírka na opravy.
  • Připomínám, že zapisujeme úmysly mší sv. na první pololetí roku 2022.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 14. 11. do 21. 11. 2021