Ohlášky z 3. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na Katolické biblické dílo! Průvodní slovo k této sbírce naleznete na nástěnkách.
  • Do úterního svátku Obrácení sv. Pavla trvá týden Týden modliteb za jednotu křesťanů.
  • Srdečně zveme děti předškolního a mladšího školního věku na setkání scholičky (zpěv, hry a povídání) o pátcích v 16:30 hod. na jaktařské faře.
  • Máme zde pozvánku 5. chlapeckého skautského oddílu sv. Jiří v Opavě. Patří pod středisko ZVON a je oddílem s rozšířenou křesťanskou výchovou. Oddíl ale není pouze pro křesťany. Je otevřen každému, kdo chce přijmout skautské zákony, žít podle skautských zásad a jednou složit skautský slib. Na co se můžeš těšit? Na novou klubovnu a moderní skautský dům. Na přátelství a ideály. Na dobrou partu lidí a spoustu zážitků. Těší se na Tebe skauti z Opavy. Více informací nalezneš na nástěnce v kostele.
  • Na začátku občanského roku chci nabídnout zahájení příprav na manželství. Pokud máte někoho blízkého, kdo ještě nemá uzavřený sňatek před Bohem, připomeňte mu, prosím, tuto důležitou záležitost. Zároveň chci zahájit bezprostřední přípravu dětí k prvnímu sv. přijímání. Zájemce prosím, aby se přihlásili u mne.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 23. 1. do 30. 1. 2022