Ohlášky z 4. neděle v mezidobí

  • Přijměte pozvání na středeční oslavu svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnice). Rozloučíme se s vánoční dobou a naposledy můžeme navštívit betlémy v našich kostelích. Nezapomeňte si všichni vzít s sebou svíce – hromnice. Středeční katecheze se posouvá o týden na 9. 2.
  • Svatoblažejské požehnání se bude udělovat v předvečer jeho svátku, tedy již 2. 2. po mších sv.; ve Vlaštovičkách v den jeho svátku po mši a v obou farnostech ještě v neděli 6. 2. Z tohoto důvodu bude mše sv. v Kateřinkách v 9:30 hod. Povzbuďme všechny k přijetí tohoto starobylého požehnání!
  • Návštěvy nemocných proběhnou z důvodu praxe v olomoucké nemocnici v tomto týdnu takto: ve středu 2. 2. budou v Kateřinkách a ve čtvrtek 3. 2. v Jaktaři.
  • Srdečně zveme děti předškolního a mladšího školního věku na setkání scholičky (zpěv, hry a povídání) o pátcích v 16:30 hod. na jaktařské faře.
  • Prosíme všechny farníky o pomoc s úklidem vánoční výzdoby. V obou farnostech proběhnou v sobotu 5. 2. V Jaktaři v 8:30 hod. a v Kateřinkách v 8:00 hod.
  • Příští neděle je první nedělí měsíce února, po mši sv. v Jaktaři proběhne na faře farní kavárna. Jste zváni!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 30. 1. do 6. 2. 2022