Ohlášky z 8. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku Haléř sv. Petra!
  • Slavením liturgie Popeleční středy vstoupíme do posvátné doby postní. Kajícím průvodem zahájíme obě mše sv. V jejich průběhu budou všichni věřící označováni popelem. Pamatujme, že v tento den jsme vázáni postem od masa (teplokrevných zvířat) a postem újmy (jednodenní nasycení). Podle přání papeže obětujme tento půst za mír na Ukrajině.
  • Zapojme se do hlubokého prožívání postní doby: držením postu, četnější modlitbou, postní almužnou a také hojnější účastní na mších svatých a křížových cestách. Prosím, abyste si jednotlivci nebo společenství rozdělili vedení nedělních křížových cest. Zapsat se můžete v sakristiích.
  • V tomto týdnu proběhnou obvyklé návštěvy nemocných.
  • Příští týden je první neděle měsíce, na jaktařské faře jste po mši sv. zváni na dobrou kávu.
  • Biskupy Čech a Moravy byla vyhlášena sbírka na pomoc Ukrajině. V našich farnostech proběhne příští neděli.
  • S časovým předstihem vás srdečně zveme na benefiční koncert, který proběhne 11. 3. v 18:30 hod. v kostele sv. Kateřiny v Kateřinkách. Vstupenky se budou prodávat na místě a výtěžek z nich půjde na obnovu kateřinských varhan.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 27. 2. do 6. 3. 2022