Ohlášky z 1. neděle postní

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na pomoc Ukrajině! Jelikož je první neděle měsíce března, přijměte po mši sv. pozvání na dobrou kávu na jaktařské faře.
  • Vstoupili jsme do posvátné doby postní. Takto ji můžeme prožívat v našich farnostech:
  • Vzadu na stolečcích si můžete vybrat modlitební úmysly na celý půst, za které se můžete denně modlit. Rovněž tam naleznete pět postních možností, čeho se po celou dobu postní zříct.
  • Postní almužna (ušetřená z odřeknutých věcí) se bude vybírat na Zelený čtvrtek, ale už v průběhu postu bude vzadu vyhrazena kasička na tento účel. V Jaktaři bude opět almužna darována farnosti v pohraniční, v Kateřinkách je určena na obnovu varhan.
  • Křížové cesty jsou v Jaktaři ve středy v 17:00 hod. a v neděle v 14:30 hod.; v Kateřinkách v pátky v 17:00 hod. a neděle v 8:45 hod.
  • Ve středu 9. 3. proběhne v 19:00 hod. na jaktařské faře další katecheze.
  • Ve čtvrtek 10. 3. se modlí farnost Opava-Kateřinky za bohoslovce. V 9:00 hod. začne adorace Nejsvětější svátosti, která potrvá do 15:00 hod. a bude zakončena litaniemi a svátostným požehnáním. Prosím, aby se věřící zapsali na adorační rozpis vzadu v kostele a přicházeli se modlit.
  • V pátek 11. 3. v 18:30 hod. ve farním kostele v Kateřinkách proběhne benefiční koncert na obnovu jeho kůru a varhan. Prodej vstupenek bude na místě. Všichni jste po dlouhé a nedobrovolné pauze v kulturním životě společnosti co nejsrdečněji zváni!
  • V sobotu 12. 3. uzavřou v kateřinském farním kostele církevní manželství Alexandra Andresová a Pavel Klimeš a poté Jan a Petra Hanákovi.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 6. 3. do 13. 3. 2022