Ohlášky z 3. neděle velikonoční

  • Pán Bůh zaplať o. Janu Larischovi za sloužení mše sv. a prezentaci o P. Šebelovi. Po jaktařské mši sv. jste zváni na faru na dobrou kávu.
  • Ve středu 5. 5. proběhne v 19:00 hod. na jaktařské faře další katecheze.
  • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé měsíční návštěvy nemocných.
  • V sobotu 7. května se koná diecézní pouť za rodiny a nová duchovní povolání k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor (Maria Hilf). Program je od 13.30 hod., mši sv. v 14.00 hod. bude slavit o. biskup Martin.
  • V neděli 8. 5. se modlí jaktařská farnost za bohoslovce a nová kněžská povolání. Prosím věřící, aby se zapsali na adorační rozpis. V 15:00 h. proběhne modlitba litanií a svátostné požehnání.
  • Od slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je možné v obou farnostech zapisovat úmysly na druhé pololetí tohoto roku. Prosím, aby v úmyslu bylo jmenovitě uvedeno max. 5 osob, ostatní stačí zmínit obecně.
  • Autobus na naši jednodenní pouť je již plně obsazen. Částku můžete uhradit v sakristiích. Budeme rádi, když se k nám připojí další farníci včetně rodin s malými dětmi a dojedou osobními auty.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 1. 5. do 8. 5. 2022