Ohlášky ze slavnosti Seslání Ducha svatého

  • Pán Bůh zaplať všem, kteří se včera zúčastnili pouti na Sv. Kopeček na poděkování za první sv. přijímání v našich farnostech! Rovněž patří vám všem poděkování za dnešní sbírku na Charitu!
  • Dnes slavíme slavnost Letnic. Podle tradice proběhne v obou farnostech svatodušní vaječina. Všichni farníci – mladší i starší – jsou opravdu srdečně zváni, aby se zúčastnili. Začínáme v 15:00 h. S sebou vemte něco sladkého ke kávě a několik vajec.
  • Ekonomická rada obou farností se sejde ve středu 8. 6. v 19:00 h. na jaktařské faře.
  • V sobotu 11. 6. v 11:00 h. vstoupí do křesťanského manželství Karel Lamich a Veronika Orlíková.
  • Příští neděli 12. 6. proběhne v našich farnostech podle pokynů biskupa sbírka na DMS fond.
  • Naše stálá prosba: jestliže vás Bůh obdařil krásnými květinami na zahrádce, neváhejte je prosím přinést a ozdobit jimi naše chrámy!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 5. 6. do 12. 6. 2022