Ohlášky z 12. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za vaši účast na slavnosti Božího těla, za přípravu liturgie i všech oltářů, rovněž za dnešní měsíční sbírku na opravy!
  • Ve středu 22. 6. v 19:00 h. na jaktařské faře proběhne poslední katecheze.
  • Ve čtvrtek 23. 6. v 9:30 h. bude v Domově sv. Kateřiny na ul. Rolnická modlitba růžence.
  • Ve čtvrtek 23. 6. v 15:00 h. proběhne na církevní škole sv. Ludmily v Jaktaři zahradní slavnost. Podrobnosti jsou na plakátu.
  • V sobotu 25. 6. se uskuteční fotbalový zápas mezi farnostmi Opavy a Hradce nad Moravicí. Výkop je stanoven na 14hod. na orelském hřišti v Jaktaři. Součástí fotbalového odpoledne bude také grilování masa, dobré pivo Rohan, Betty Café, a muzika. Prosíme farníky o přinesení něčeho dobrého ke kávě.
  • V neděli 26. 6. bude prožívat jaktařská farnost svou pouť ke cti sv. Petra a Pavla. Z tohoto důvodu budou opět vyměněny mše sv. v obou farnostech. Slavnostní bohoslužbu bude celebrovat P. Josef Lambor, farář u sv. Mořice v Kroměříži, koncelebrovat bude P. Jan Czudek. Mše sv. bude završena průvodem k faře, kde bude odhalena a posvěcena pamětní deska P. Aloise Šebely. Účastnit této slavnosti se má mnoho hostů, zástupců samosprávy i různých církevních institucí. Odpoledne proběhne v 14:30 h. ve farním kostele pobožnost a po ní následuje tradiční farní den na zahradě fary. Přijměte, prosím, všichni pozvání na tuto slavnost.
  • Srdečně zveme děti obou farností na příměstský tábor „Po stopách sv. Františka“, který se uskuteční 1. 8. – 5. 8. v Jaktaři. Přihlášky jsou vzadu v kostelích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 19. 6. do 26. 6. 2022