Ohlášky ze slavnosti Nejsvětější Trojice

  • Pán Bůh zaplať za vaši účast i pomoc minulou neděli při přípravě svatodušní vaječiny v obou farnostech! Také za dnešní sbírku na diecézní mzdový a solidární fond.
  • Slavnost Těla a Krve Páně budeme slavit v našich farnostech stejně jako loni: v Jaktaři ve čtvrtek a v Kateřinkách v neděli. Prosím vás všechny, abyste se zúčastnili slavnostních bohoslužeb a připojili se k průvodu, kterým vyjadřujeme víru v Kristovu přítomnost v Eucharistii. Prosím o přípravu oltářů stejně jako v loňském roce. A zároveň o přinesení okvětních lístků pro naše děvčata, aby měla dobrou zásobu k sypání na cestu!
  • V rámci letošních nápadů pro Opavu jsme byli požádáni o podporu projektu posezení pod jaktařským kostelem. Učiňte tak prosím do středy 15. 6. na této adrese: https://www.opava-city.cz/sity/chci-se-zapojit/napady-pro-opavu/hlasovani-napady-pro-opavu-2022.html
  • Příští neděli proběhne v našich farnostech obvyklá měsíční sbírka na opravy.
  • Naše stálá prosba: jestliže vás Bůh obdařil krásnými květinami na zahrádce, neváhejte je prosím přinést a ozdobit jimi naše chrámy!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 12. 6. do 19. 6. 2022