Fotografie ze mše sv. ve Švédské kapli

Velké Pán Bůh zaplať všem, kteří se na této krásné chvíli podíleli svou prací či přítomností.

Foto: Renáta Foltysová