Ohlášky z 30. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať všem, kdo připravili benefiční koncert na obnovu varhan i těm, kdo se jej zúčastnili. Zároveň velké poděkování za dnešní sbírku na misie i napečené misijních koláčů, které si můžete vzadu po dnešních mších sv. zakoupit a podpořit tak misie!
  • V sakristiích si můžete zakoupit misijní kalendáře za částku alespoň 250 Kč.
  • Nezapomeňme, že v sobotu v noci končí „letní čas“, hodinová ručička se tedy posune o hodinu zpět. Časy mší sv. zůstávají beze změn.
  • V měsíci říjnu píšeme „otčenáškové“ lístky za zemřelé, zvláště za ty, na které jejich blízcí nepamatují. Jsou připravené vzadu v kostelích. Vyplněný lístek přineste prosím spolu s darem na intence do sakristie. Zemřelí budou čteni 1. a 2. listopadu a budou za ně sloužené mše sv. u nás a opět i v pohraničí.
  • Program „Dušiček“:
  • Slavnost Všech svatých (úterý 1. 11.), mše sv. v Jaktaři v 16:30 h. (s četbou otčenáškových lístků 10 min. před mší sv.), v Kateřinkách v 18:00 h.
    Památka věrných zemřelých (středa 2. 11.) mše sv. v Jaktaři v 16:30 h., mše sv. v Kateřinkách v 18:00 h. (s četbou otčenáškových lístků 15 min před mší sv.)
  • Pobožnosti na hřbitovech: ve Vlaštovičkách v sobotu 5. 11. ve 14:00 h., v Kateřinkách v neděli 6. 11. ve 14:00 h., v Jaktaři v neděli 6. 11. v 15:00 h.
  • Možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci: 1. a 2. 11. v kostele po mši sv., do 8. 11. při návštěvě hřbitova spojené s modlitbou za zemřelé. Pamatujme, že máme vykonat sv. zpověď v nejbližších dnech, abychom odpustky získali!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 23. 10. do 30. 10. 2022