Ohlášky ze slavnosti výročí posvěcení kostela

  • V sakristiích si můžete zakoupit misijní kalendáře za částku alespoň 250 Kč.
  • V Jaktaři do úterních 16:15 h. a v Kateřinkách do středečních 17:10 h. můžete přinášet vyplněné otčenáškové lístky do sakristií spolu s darem na mše sv., které budou za vypsané zemřelé slouženy u nás i v pohraniční (více než 20 mší). Zvláštním způsobem mysleme na ty, za které se jejich blízcí nemodlí.
  • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé měsíční návštěvy nemocných.
  • Pobožnosti na hřbitovech proběhnou: ve Vlaštovičkách v sobotu 5. 11. ve 14:00 h., v Kateřinkách v neděli 6. 11. ve 14:00 h. a v Jaktaři v neděli 6. 11. v 15:00 h.
  • Možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci:
  • 1. a 2. listopadu v kostele: vykonat v nejbližších dnech svátost pokání, přistoupit ke Stolu Páně, mít úmysl odpustky získat a nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, po mši sv. se pomodlíme vyžadované modlitby.
  • Od 1. 11. do 8. listopadu na hřbitově: vykonat v nejbližších dnech svátost pokání, přistoupit ke Stolu Páně, mít úmysl odpustky získat a nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, pomodlit se na úmysl papeže např. Pod ochranu tvou a jakoukoli modlitbu za zemřelé.
  • Farnost Bohdanovice nás srdečně zve na pouť za sv. Martinem, která proběhne v neděli 13. 11. v Kerhaticích. Pokud máte zájem, přihlaste se v sakristiích, domluví se pak čas a místo srazu i odvoz.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 30. 10. do 6. 11. 2022