Ohlášky z 32. neděle v mezidobí

  • Dnes bude v Jaktaři po mši sv. farní kavárna a odpoledne bude v kostele v 15:00 h. pobožnost za zemřelé. V Kateřinkách bude pobožnost za zemřelé na hřbitově v 14:00 h. Ode dneška také zapisujeme úmysly mší sv. na první pololetí roku 2023!
  • Pán Bůh zaplať za slavení „dušičkových dní“ a za modlitbu otčenášků. V pohraničí bude odslouženo 25 mší sv. za tyto zemřelé.
  • V sakristiích si můžete stále zakoupit misijní kalendáře za částku alespoň 250 Kč. Přijďte si je prosím koupit a podpořit tak ještě misie!
  • Do 8. listopadu trvá možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci na hřbitově. Podmínky: vykonat v nejbližších dnech svátost pokání, přistoupit ke Stolu Páně, mít úmysl odpustky získat a nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, pomodlit se na úmysl papeže např. Pod ochranu tvou a jakoukoli modlitbu za zemřelé.
  • Ve středu 9. 11. proběhne na jaktařské faře v 18:30 h. pastorační schůzka, kde budeme plánovat následující měsíce ve farnostech. Všichni, kdo se chtějí zapojit, jsou zváni.
  • Ve čtvrtek 10. 11. proběhne v 19:00 h. na jaktařské faře další katecheze.
  • V sobotu 12. 11. v 15:00 h. proběhne modlitba za oběti válek a násilí na německém vojenském hřbitově v areálu městského hřbitova.
  • Příští neděli 13. 11. proběhne v celé diecézi sbírka na katolická média.
  • Farnost Bohdanovice nás srdečně zve na pouť za sv. Martinem, která proběhne v neděli 13. 11. v Kerharticích. Pokud máte zájem, přihlaste se v sakristiích, domluví se pak čas a místo srazu i odvoz.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 6. 11. do 13. 11. 2022