Ohlášky z 1. neděle adventní

  • Dnešním slavením 1. neděle adventní zahajujeme nový liturgický rok a žehnáme adventní věnce, které jste si přinesli. Ti, kdo měli adventní věnec objednaný v církevní škole, ať se prosím dostaví po mši sv. do sakristie.
  • Srdečně zvu farníky – dospělé i děti – k společnému prožívání adventu: zahájení každé všední mše sv. ve tmě se svícemi a lampiony a k plnění úkolů, které si každou neděli můžeme vzít.
  • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé měsíční návštěvy nemocných.
  • Příští neděli nás na obou mších sv. navštíví vzácný host a po mši sv. v Jaktaři proběhne na faře kavárna.
  • Zapisujeme úmysly mší sv. na první pololetí roku 2023. Prosím, aby ti, kdo slaví životní jubileum nebo výročí církevního manželství či jiné a chtějí poděkovat Bohu slavením eucharistické oběti, přišli zapsat svou intenci co nejdříve, aby měli vyhovující termín.
  • S blížícím se koncem občanského roku vám chci připomenout možnost darovat farnosti dar, nechat si vystavit potvrzení a odečíst si tak tuto částku z daní. Pán Bůh zaplať za každý takový dar!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 27. 11. do 4. 12. 2022