Ohlášky ze slavnosti Krista Krále

  • Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy kostela.
  • Církevní škola sv. Ludmily opět nabízí možnost, že žáci připraví farníkům adventní věnce (do 30 ks). Jejich zakoupením přispějete na dítě, které má škola v adopci na dálku. Cena je tedy 400 Kč. Zapište se prosím na seznam vzadu v kostele. Můžete si vybrat z několika barev svíček. Dnes je poslední možnost si je objednat.
  • V sakristiích si můžete stále zakoupit misijní kalendáře za částku alespoň 250 Kč. Přijďte si je prosím koupit a podpořit tak ještě misie!
  • Ve středu 23. 11. proběhne v 19:00 h. na jaktařské faře další katecheze.
  • Ve čtvrtek bude v Jaktaři mše sv. výjimečně v 9:30 h., večer mše sv. nebude. V listopadu totiž slaví kněží děkanátu koncelebrovanou mši sv. za + kněze z děkanátu Opava a následuje schůze. Přijatou intenci odsloužím při této mši sv. Všichni farníci jsou srdečně zváni.
  • Ve čtvrtek také proběhne modlitba růžence v Domově sv. Kateřiny na ul. Rolnická v 9:30 h.
  • Při příležitosti svátku sv. Kateřiny přijměte pozvání na punč, který bude připraven po páteční mši sv. v Kateřinkách.
  • Příští nedělí vstoupíme do nového liturgického roku. Nezapomeňte si s sebou vzít adventní věnce, které budeme světit na počátku mše sv.
  • Zapisujeme úmysly mší sv. na první pololetí roku 2023. Prosím, aby ti, kdo slaví životní jubileum nebo výročí církevního manželství či jiné a chtějí poděkovat Bohu slavením eucharistické oběti, přišli zapsat svou intenci co nejdříve, aby měli vyhovující termín.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 20. 11. do 27. 11. 2022