Ohlášky z 33. neděle v mezidobí

  • Dnes probíhá sbírka na katolická média – TV Noe, rádio Proglas atd. Pán Bůh zaplať! Dnes odpoledne také proběhne pouť v Kerharticích, jak bylo hlášeno. Zájemci se prosím přihlaste v sakristiích.
  • Tento týden konám své povinné každoroční exercicie. Vyřizování úředních záležitostí prosím nechejte na další týden. Pohřeb můžeme rovněž domluvit na následující týden. V případě zaopatření nemocného se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
  • Zapisujeme úmysly mší sv. na první pololetí roku 2023. Prosím, aby ti, kdo slaví životní jubileum nebo výročí církevního manželství či jiné a chtějí poděkovat Bohu slavením eucharistické oběti, přišli zapsat svou intenci co nejdříve, aby měli vyhovující termín.
  • V sakristiích si můžete stále zakoupit misijní kalendáře za částku alespoň 250 Kč. Přijďte si je prosím koupit a podpořit tak ještě misie!
  • Od 18. do 20. listopadu proběhne v Opavě Diecézní setkání mládeže.
  • Příští neděli proběhne měsíční sbírka na opravy kostela.
  • Církevní škola sv. Ludmily opět nabízí možnost, že žáci připraví farníkům adventní věnce (do 30 ks). Jejich zakoupením přispějete na dítě, které má škola v adopci na dálku. Cena je tedy 400 Kč. Zapište se prosím na seznam vzadu v kostele. Můžete si vybrat z několika barev svíček.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 13. 11. do 20. 11. 2022