Ohlášky z 5. neděle velikonoční

 • Dnes jste zváni po mši sv. na jaktařskou faru na dobrou kávu.
 • Měsíc květen je tradičně zaměřen na prohloubení úcty k Panně Marii. Před středeční a páteční mši sv. jsou májové pobožnosti od 17:00 h. Po každé nedělní mši sv. se modlíme litanie k Panně Marii. Využijme této krásné příležitosti!
 • V pondělí 8. 5. je adorační den farnosti Jaktař spojený s modlitbami za bohoslovce a nová kněžská a řeholní povolání. Od 9:00 h. do 15:00 h. bude ve farním kostele vystavena Nejsvětější svátost, na konci budou litanie a svátostné požehnání. Zapište se prosím vzadu na adorační službu.
 • V úterý 9. 5. se koná ohlášená přednáška o. Larische o P. Šebelovi v 16:00 h. v pastoračním středisku minoritského kláštera.
 • Ve středu 10. 5. v 18:30 h. se sejdeme na jaktařské faře s dospělými, kteří se připravují ke svátostem.
 • V pátek 12. 5. v 19:00 h. se naposled sejdeme na jaktařské faře s rodiči a dětmi, které se připravují na 1. sv. přijímání.
 • V sobotu probíhá na Maria Hilf pouť rodin. Podrobnosti jsou online.
 • Příští neděli proběhne v Kateřinkách slavnost prvního sv. přijímání, ke kterému přistoupí 5 dětí. V sobotu budou mít nácvik v 9:00 h. a po něm první sv. zpověď. Nesme je ve svých modlitbách!
 • Příští neděli se v celé zemi koná sbírka na pronásledované křesťany.
 • Jsme v čase setí, budeme se proto intenzivněji modlit za dar letošní úrody.
 • Zapisujeme intence na druhé pololetí roku. Stále jsou volné termíny.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 7. 5. do 14. 5. 2023