Ohlášky z 6. neděle velikonoční

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na pomoc pronásledovaným křesťanům!
  • V úterý 16. 5. slavíme svátek sv. Jana Nepomuckého, jednoho z hlavních patronů našeho národa. Ve Vlaštovičkách – Jarkovicích – je pouť. Všichni jsou zváni na slavnostní mši sv. v 17:30 h.
  • Ve středu 17. 5. v 19:00 h. bude na jaktařské faře další katecheze.
  • Čtvrteční slavností Nanebevstoupení Páně začíná novéna před slavností Seslání Ducha svatého. Je to zasvěcený svátek, máme se účastnit mše sv.!
  • Příští neděli proběhne v Jaktaři slavnost prvního sv. přijímání, ke kterému přistoupí 5 dětí. Z tohoto důvodu budou výjimečně vyměněny mše sv. V Kateřinkách tedy v 8:00 h. a v Jaktaři v 9:30 h.! V sobotu 20. 5. budou mít nácvik v 9:00 h. a po něm první sv. zpověď. Nesme je ve svých modlitbách!
  • Příští neděli se v obou farnostech koná měsíční sbírka na opravy.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 14. 5. do 21. 5. 2023