Ohlášky ze svátku Svaté rodiny

  • Dnes po mši sv. bude adorace s Te Deum na poděkování za uplynulý rok. Program našich dětí v Jaktaři se kvůli nemoci posouvá na příští neděli a poté bude před kostelem punč.
  • Zítra 1. 1. je zasvěcený svátek Matky Boží, Panny Marie. Připomínám, že v Kateřinkách bude mše sv. v 9:30 h. a v Jaktaři až v 16:30 h.
  • Ve středu 3. 1. v Jaktaři a v pátek 5. 1. v Kateřinkách budou přípravy na biřmování v 18:30 h.
  • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé návštěvy nemocných spojené s žehnáním bytů.
  • V sobotu je slavnost Zjevení Páně – Tří králů. Mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy jsou v Jaktaři v 8:00 h. a v Kateřinkách v 9:30 h. Přineste si s sebou vodu na posvěcení.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 31. 12. 2023 do 7. 1. 2024

Všem farníkům i hostům přejeme zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
do nového roku 2024!