Ohlášky ze svátku Křtu Páně

  • Dnešním svátkem Křtu Páně oficiálně končí doba vánoční, ale atmosféra Vánoc se nese až do Hromnic. Proto také zůstane vánoční výzdoba. Chci ještě jednou poděkovat všem farníkům i hostům za společné prožití vánoční doby, za veškerou přípravu a pomoc během svátků. Velké Pán Bůh zaplať!
  • Dnes po mši sv. v Jaktaři bude program, který si připravily naše děti. Moc prosím, abyste zůstali. Po programu budete odměněni vánočním punčem!
  • Tento týden vybírám první dny své letošní dovolené. Vyřizování úředních záležitostí bude možné v dalším týdnu. V případě zaopatření nemocného se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
  • Ve čtvrtek 11. 1. bude v 9:30 h. v Domově sv. Kateřiny modlitba sv. růžence (mše sv. o dva týdny později).
  • Příští neděli bude sbírka na letošní revize ve farnostech.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 7. 1. do 14. 1. 2024