Ohlášky z 2. neděle v mezidobí

  • Velké Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na letošní revize ve farnostech!
  • Ve středu 17. 1. v Jaktaři a v pátek 19. 1. v Kateřinkách budou přípravy na biřmování v 18:30 h.
  • Čtvrteční památkou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za sjednocení všech křesťanů.
  • Podle staré tradice se na začátku roku žehnají příbytky. Pokud by někdo chtěl svůj byt nebo dům nechat požehnat, ať se prosím přihlásí v sakristii.
  • Protože je příští neděle třetí v měsíci, proběhne sbírka na opravy kostela. Sbírka na biblický apoštolát bude o týden později.
  • Na konci ledna bych rád zahájil přípravy na uzavření svátosti manželství v našich farnostech. Pokud máte někoho ve svém okolí, kdo by chtěl uzavřít (nebo zplatnit) svůj sňatek před Bohem, předejte mu prosím tuto informaci, ať se může přihlásit.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 14. 1. do 21. 1. 2024