Ministrantské schůzky

Vážení rodiče a ministranti. Pastorační rada a sdružení ministrantů našich farností zvou nové zájemce a stávající ministranty na pravidelné schůzky vždy druhé úterý v měsíci. Zahajovací schůzka bude v úterý 13.2.2024 od 17:00–18:00 na Kateřinské faře. Probírané téma: liturgický rok, liturgické barvy a oblečení.