Ohlášky z 1. neděle postní

  • Velké Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy kostelů!
  • Postní dobu, kterou jsme začali, můžeme prožít tímto způsobem:
  • Křížové cesty jsou ve stejné časy jako loni. Prosím vás o pomoc s jejich vedením. Papír na zápis je v sakristii.
  • Všichni si opět můžeme vzadu v kostele vybrat své letošní postní předsevzetí, děti mají své postní snažení vyhlášené každou neděli.
  • Postní almužna z ušetřených peněz za odřeknuté věci je letos určena na pomoc rodině slečny Lil, která bojuje s vzácným onemocněním. Opět bude na žádost farníků v průběhu celé postní doby vzadu kasička, do které lze průběžně přispívat. Na nástěnkách naleznete její příběh.
  • Příští neděli je v celém světě sbírka Haléř sv. Petra.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 18. 2. do 25. 2. 2024