Ohlášky ze 4. neděle postní

 • Veliké Pán Bůh zaplať všem věřícím, kteří ve středu adorovali a modlili se v kateřinském farním kostele za nová kněžská a řeholní povolání!
 • Dnes je měsíční sbírka na opravy našich kostelů. Příští týden proběhne diecézní sbírka na Televizi Noe. Všem dárcům veliké Pán Bůh zaplať!
 • Stále je možné zapsat se na vedení několika posledních křížových cest v našich farnostech.
 • V rámci přípravy na Velikonoce si, prosím, nezapomeňte už nařezat „kočičky“ a také připravit svíci k obnově křestního slibu.
 • Chtěl bych poděkovat všem, kteří se v našich farnostech modlitbou a obětí zapojují do pastorační práce. K obojímu chci vyzvat i další farníky. Růže Živého růžence pomalu přicházejí o své členy, přijměte tedy na sebe lehký úkol každodenní modlitby desátku růžence i vy mladší! Řídnou i řady těch, kteří uklízejí naše kostely, pomozte všichni, kteří máte stále dost sil! Na obojí je možné se zapsat v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 14. 3. do 21. 3. 2021

Ohlášky z 3. neděle postní

 • Dnes je první neděle v měsíci, mění se desátky Živého růžence. Při obchůzkách nemocných na první pátek přijalo svátost pomazání nemocných 18 farníků.
 • 3. je den vzájemných modliteb farnosti Opava-Kateřinky a bohoslovců kněžského semináře v Olomouci. Zároveň má v těchto dnech proběhnout adorační program „24 hodin pro Pána“. I otec biskup – administrátor nás pozval k obnově adoračních dnů ve farnostech. Proto bude ve středu v Kateřinkách celodenní adorace Nejsvětější svátosti. Bude začínat v 8:30 h. a končit v 15:00 h. modlitbou litanií a svátostným požehnáním. Velmi prosím farníky, aby se zapsali na půlhodinovou adoraci a zaplnili tak všechna okénka, aby byla zajištěna kontinuální „stráž“ Eucharistie.
 • Ve stejný den proběhne další katecheze pro dospělé v 19:00 h. na jaktařské faře.
 • Připomínám, že se v našich farnostech v době postní modlíme pobožnost křížové cesty. Na vedení těchto pobožností o nedělích je stále možné se zapsat – jednotlivec, rodina, skupina nebo společenství.
 • Příští neděli, tj. druhou v měsíci, se v obou farnostech uskuteční měsíční sbírka na opravy.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 7. 3. do 14. 3. 2021

Ohlášky z 2. neděle postní

 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé návštěvy nemocných, tentokrát se svátostí smíření před velikonočními svátky a individuálním udělováním pomazání nemocných.
 • Příští neděle je první nedělí měsíce března, mění se desátky Živého růžence.
 • Připomínám uspořádání postní doby v našich farnostech:
 1. Ve středu a v pátek je půl hodiny přede mší sv. namísto adorace křížová cesta, kterou vede kněz. O nedělích je křížová cesta v Kateřinkách v 8:45 h. a v Jaktaři odpoledne v 14:30 h. Tyto dvě povedou jednotliví laici nebo společenství. Zapsat se na vedení těchto pobožností je možné v sakristiích.
 2. Každý věřící si může sám vybrat své postní předsevzetí, čeho se zřekne nebo v čem se výrazně omezí. Nejlepší je si neukládat ani příliš přísná ani příliš vágní předsevzetí. Vše je možné konzultovat se zpovědníkem.
 3. Podle již rozšířené tradice se ušetřené peníze za to, co si člověk odepřel, střádají na dobrý účel. Na pastorační schůzce bylo dohodnuto, že tyto částky vybereme na Zelený čtvrtek a pošleme je farnostem bývalých farářů našich farností.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 28. 2. do 7. 3. 2021

Ohlášky z 1. neděle postní

 • Dnes – v předvečer svátku Stolce sv. apoštola Petra – probíhá celocírkevní sbírka „Svatopetrský haléř“. Pán Bůh zaplať za vaši pomoc.
 • Při bohoslužbách minulé neděle přijalo svátost pomazání nemocných v Jaktaři 29 osob a v Kateřinkách 20 osob.
 • Ve středu 24. 2. proběhne na jaktařské faře v 19:00 h. další katecheze pro dospělé.
 • Postní doba bude v našich farnostech uspořádána podle domluvy na pastorační schůzce takto:
 1. Ve středu a v pátek bude půl hodiny přede mší sv. namísto adorace křížová cesta, kterou povede kněz. O nedělích bude křížová cesta v Kateřinkách v 8:45 h. a v Jaktaři odpoledne v 14:30 h. Tyto dvě povedou jednotliví laici nebo společenství. Zapsat se na vedení těchto pobožností je možné v sakristiích.
 2. Vzadu v kostelích je k dispozici „Průvodce postní dobou“, který si můžete rozebrat, a může vám napomoci v prožívání tohoto posvátného času.
 3. Každý věřící si může sám vybrat své postní předsevzetí, čeho se zřekne nebo v čem se výrazně omezí. Nejlepší je si neukládat ani příliš přísná ani příliš vágní předsevzetí. Vše je možné konzultovat se zpovědníkem.
 4. Podle již rozšířené tradice se ušetřené peníze za to, co si člověk odepřel, střádají na dobrý účel. Na pastorační schůzce bylo dohodnuto, že tyto částky vybereme na Zelený čtvrtek a pošleme je farnostem bývalých farářů našich farností.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 21. 2. do 28. 2. 2021

Ohlášky z 6. neděle v mezidobí

 • Dnes v našich farnostech probíhá společné udělování svátosti pomazání nemocných. Jsem rád, že mnoho z našich farníků se na tuto svátost připravilo a přijímá ji. Pokud někdo z objektivních důvodů nemohl dnes svátost přijmout, může o ni požádat individuálně.
 • Dnes také probíhá měsíční sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať za vaši pomoc. Za týden proběhne přikázaná sbírka „Svatopetrský haléř“.
 • Popeleční středou vstupujeme do postní doby. Tento den je ustanoven přísný půst od masa a půst újmy – úplné nasycení jen jednou za den. Při bohoslužbách se bude udělovat popelec.
 • Postní doba bude v našich farnostech uspořádána podle domluvy na pastorační schůzce takto:
  1. Ve středu a v pátek bude půl hodiny přede mší sv. namísto adorace křížová cesta, kterou povede kněz. O nedělích bude křížová cesta v Kateřinkách v 8:45 h. a v Jaktaři odpoledne v 14:30 h. Tyto dvě povedou jednotliví laici nebo společenství. Zapsat se na vedení těchto pobožností je možné v sakristiích.
  2. Vzadu v kostelích je k dispozici „Průvodce postní dobou“, který si můžete rozebrat, a může vám napomoci v prožívání tohoto posvátného času.
  3. Každý věřící si může sám vybrat své postní předsevzetí, čeho se zřekne nebo v čem se výrazně omezí. Nejlepší je si neukládat ani příliš přísná ani příliš vágní předsevzetí. Vše je možné konzultovat se zpovědníkem.
  4. Podle již rozšířené tradice se ušetřené peníze za to, co si člověk odepřel, střádají na dobrý účel. Na pastorační schůzce bylo dohodnuto, že tyto částky vybereme na Zelený čtvrtek a pošleme je farnostem bývalých farářů našich farností.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 14. 2. do 21. 2. 2021