Ohlášky z 23. neděle v mezidobí

 • Dnes se v našich farnostech uděluje požehnání žákům a studentům na začátek šk. roku. Připomínám opět, že by si měli vykonat sv. zpověď. Po mši sv. v Jaktaři bude na faře kavárna.
 • Po dlouhotrvající diskuzi s knihovnicí paní Pchálkovou jsme se domluvili, že farní knihovna v Jaktaři ukončí svou činnost pro malý zájem. Knihy byly věnovány spolku u kostela sv. Janů, který je prodává v knižním bazaru, a tak vybírá peníze na opravy chrámu. Tímto děkuji knihovnicím za jejich věrnou službu a veškerý čas a síly, které knihovně obětovaly!
 • Jelikož v sobotu 10. 9. máme závěrečnou zkoušku z kurzu nemocničních kaplanů, první katecheze pro dospělé proběhne až 21. 9. Prosím vás o modlitbu, abychom všichni zkoušky složili, a také, abyste během týdne řešili jen nejnutnější záležitosti a mohl bych se tak soustředit na učení.
 • Příští neděli proběhne v obou farnostech letošní poslední sbírka na diecézní mzdový a solidární fond.
 • Náboženství se bude v Jaktaři vyučovat na církevní škole. Děti z ostatních škol budou mít výuku na faře v pátky od 14:00 h. V Kateřinkách na škole Vrchní v pátky, čas se upřesní podle přihlášených žáků. Snažíme se rozjet náboženství i na škole E. Beneše. Přihlášky dostanou děti ve školách. Výuka náboženství v obou farnostech začíná až v týdnu od 19. září!
 • Jelikož jsme měli letos pouze jednodenní pouť, chci pozvat všechny farníky na další pouť, tentokrát do Křtin. Proběhne v sobotu 8. 10. Odjezd bude z Jaktaře v 7:10 h. a z Kateřinek v 7:20 h. Po poutní mši sv. bude prohlídka místa, oběd, adorace a možnost navštívit zámek v Rájci-Jestřebí. Návrat je plánován okolo 19:00 h. Přihlašuje se v sakristiích. Cena je 500 Kč.
 • Zveme mladé lidi ve středoškolském a vysokoškolském věku na úvodní setkání mládeže v 19:00 v pátek 9. 9. na faře u Panny Marie. Kontaktní osobou je Jan Pchálek.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 4. 9. do 11. 9. 2022

Ohlášky z 22. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za vaši účast na vávrovických slavnostech a modlitbu při mši sv.
 • Přijměte, prosím, pozvání na čtvrteční mši sv. v 8:30 h. v jaktařském farním kostele, kde se budeme modlit o Boží požehnání pro nový školní rok.
 • Jelikož je první pátek v měsíci, proběhnou obvyklé návštěvy nemocných.
 • Příští neděli 4. 9. proběhne na konci obou mší sv. žehnání žákům a studentům do nového školního roku. Vyzývám je všechny, aby si vykonali sv. zpověď před jeho započetím!
 • Po prázdninové odmlce proběhne příští neděli na jaktařské faře po mši sv. farní kavárna.
 • Ohlašuji, že v sobotu 17. 9. vstoupí do svátosti manželství Dominik Mosler a Kristýna Turčínová v kostele Panny Marie ve Strážnici.
 • Zveme mladé lidi ve středoškolském a vysokoškolském věku na úvodní setkání mládeže v 19:00 v pátek 9.9 na faře panny Marie. Kontaktní osoba Jan Pchálek.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 28. 8. do 4. 9. 2022

Několik fotek z příměstského tábora

Farní tábor probíhal ve dnech 1. – 5. 8. 2022 a tentokrát se 17 dětí vydávalo po stopách sv. Františka. Každý den ráno se všichni něco dozvěděli z jeho života a po ranním požehnání v kapli začínali plnit úkoly, poznávat své kamarády a také si společně hrát a něco pěkného vytvářet. Všechny děti si tábor moc užily. Marie Černá, foto: Magdaléna Černá

Ohlášky z 21. neděle v mezidobí

 • Dnes probíhá měsíční sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať za vaši pomoc!
 • V sobotu 27. 8. proběhnou 18. slavnosti městské části Opava-Vávrovice. Mše sv. na hřišti TJ Palhanec začíná v 10:00 h. Srdečně zvu farníky z této obce, aby se zúčastnili a abychom se společně modlili za celou obec.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 21. 8. do 28. 8. 2022

Ohlášky z 20. neděle v mezidobí

 • Dnes probíhá sbírka na diecézní mzdový a solidární fond. Pán Bůh zaplať za vaši pomoc!
 • Při zítřejší slavnosti Nanebevzetí proběhne tradiční svěcení bylin a květin. Nezapomeňte si je vzít s sebou!
 • Ve středu 17. 8. proběhne na jaktařské faře v 19:00 h. pastorační schůzka, kde budeme plánovat program farností do adventního času. Všichni jste srdečně zváni!
 • Jelikož je příští neděle v pořadí třetí v měsíci, proběhne sbírka na opravy.
 • Orel jednota Opava a Komárov srdečně zvou na pouť na Svatý Hostýn. Pouť se uskuteční v neděli 21. srpna 2022. Odjezd v 6:45 h. ze zastávky městské dopravy Prasková. Zájemci hlaste se buď u paní Víchové nebo Smolkové. Bližší informace jsou na plakátcích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 14. 8. do 21. 8. 2022