Texty pro zpravodaj JARO: Březen 2015

Farní kavárna

Milá JAKTAŘSKÁ RODINO,

5.4. oslavíme Boží hod velikonoční! Přesná definice slova OSLAVA mi není známa, ale jistě k ní patří nejen jídlo a pití, ale i dobrá společnost a zábava. Ptáte se, kde se to vše dá najít pohromadě? Začneme mší svatou v 9.30 a po jejím skončení bude veselí pokračovat ve farní kavárně. Na své si přijdou nejen milovníci kávy a čaje, ale i jiných dobrot, které si mnozí z nás v postní době odpírali. Děti budou moci zjistit, co se skrývá pod názvem Velikonoční příběh.

Všichni farníci i s přinesenými dobrotami vítáni :-D

Postní cestička

Milí malí i velcí „postní snaživci“,

dnes prožíváme 4. nedělil postní. Víte, co to znamená? Cože? Vy opravdu nevíte? Tak tedy pozorně čtěte. 18. února byla Popeleční středa, což je, jak jistě všichni dobře víte, začátek postní doby. Dnes máme 15. března, to znamená, že už jsme za polovinou postu. Můžeme tedy říci, že už máme za sebou půlku cesty k Velikonocům. A jak je na tom vaše postní cestička??? Zaplňují se vám jednotlivé kameny na cestě obrázky z nedělních mší svatých a za splnění postních předsevzetí? Pokud ano, jen tak dál. A jestli ne … nikdy není pozdě se do toho s odhodláním pustit.

Dokončené cestičky si s sebou přineste na mši sv. na Boží hod velikonoční.

Lenka Laifertová

Jaro – březen 2015

Duchovní slovo
Drazí farníci!
V dnešní den, kdy se vám do rukou dostává farní zpravodaj, už slavíme 4. neděli postní, která se nazývá „laetare“ – veselte se. Samotný název i růžová liturgická barva, která se dnes může užívat, nám připomíná Kristovo vítězství, které je předzvěsti oné radosti, která vyvěrá z Kristova kříže. Celou postní dobu si sypeme na hlavu popel na znamení kajícího smyšlení a zkroušenosti nad skutečností našeho hříchu, kterého litujeme a chceme jej vymýtit z našeho života. Nechceme, aby nás hřích ovládal a zotročoval naši svobodu, aby ničil mezilidské vztahy, aby nás obíral o naději na spásu, o naději na záchranu našeho života a života našich blízkých.
Celou postní dobu se připravujeme na slavení velikonočních svátků, abychom obnovili křestní slib a hlouběji prožili naši přináležitost ke Kristu. Dostali jsme milost stát se Božími dětmi, můžeme žít novým způsobem života podle Ducha a pravdy a už nemusíme otročit zákonu hříchu a smrti.
V postní době můžeme s Kristem prožívat jeho poslední okamžiky života, které v sobě skrývají odhodlanost Kristovy lásky jít až na smrt z lásky k nám lidem. Ježíš nám lásku dokazuje tím, že přijímá lidský soud, kříž, bičování, ponižovaní, tělesné bolesti a i vnitřní samotu, jejíž nejhorší podobou je hlubina smrti. Ani smrt nemohla Ježíše svázat a udržet v podsvětí, neboť je Pánem života, Život sám. Poslední slovo nemá utrpení a smrt, ale život – jeho vzkříšení.
Doufám, že půst této doby nám pomohl se více přitisknout k Jeho srdci, zakusit sílu Boží pomoci a blízkosti v boji o čistotu srdce. Ať vás slavnost Vzkříšení zaplaví světlem Boha, který naplní vaše srdce pokojem a silou dobra a lásky. Přeji požehnané postní dny. otec Petr

INFORMACE:
Biskupská vizitace naší farnosti
V úterý 24. 3. navštíví naši farnost otec biskup František Václav Lobkowicz.
Program vizitace:
10.00 – setkání s opavským primátorem
11.30 – návštěva ZŠ Krnovské a beseda s žáky 9. třídy
15.30–16.30 – setkání s ekonomickou a pastorační radou na faře
17.00 – mše svatá ve farním kostele, po mši svaté setkání farníků s biskupem v kostele

Páteční křížové cesty
Každý pátek v 17.00 hod probíhají ve farním kostele křížové cesty, které povedou:
20. 3. – senioři
27. 3. – ministranti
2. 4. – Velký pátek v 8.00 hod. – otec Petr

Udělování svátosti pomazaní nemocných
O 5. neděli postní 22. března při mši svaté v 9.30 hod. se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Prosíme všechny farníky, kteří chtějí přijmout tuto svátost, ať přijdou a také využijí možnosti svátosti smíření před mší svatou od 8.30 do 9.30 hod. K této svátosti může přistoupit pokřtěný člověk, který je vážně nemocný nebo je vyššího věku.

Zpovídání před Velikonocemi
Čtvrtek 26. 3. – kaple Milostovice – 17.00 – 18.00 hod.
Pátek 27. 3. – kostel Jaktař – 16.30 – 17.30 hod.
Sobota 28. 3 – kaple Milostovice- 17.30 – 18.00 hod.
Neděle 29. 3. – kostel Jaktař – 8.00 – 9.00; po mši dle potřeby
Pondělí 30. 3. – kaple Vlaštovičky/Jarkovice – 17.00 – 18.00 hod.
Úterý 31. 3. – kostel Jaktař – 16.30 – 17.30 hod.
Středa 1. 4. – kostel Jaktař – 16.30 – 17.30 hod.

Bohoslužby o Velikonocích
Všechny budeme slavit ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři.
29.3. – Květná neděle v 9.00 hod.
Velikonoční triduum
2.4. – Zelený čtvrtek (mše na památku Večeře Páně) v 17.30 hod.
3.4. – Velký pátek (Památka umučení Páně) v 17.30 hod.
4.4. – Bílá sobota (vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně) v 20.00 hod.
5.4. – Neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v 7.15; 9.30 hod.; na závěr obou mší svatých budou požehnány velikonoční pokrmy přinesené farníky
6.4. – Pondělí v 7.15 hod.

Zelený čtvrtek
Po mši svaté bude kostel otevřen k soukromé modlitbě v getsemanské zahradě do 20.00 hod.

Velký pátek
V 8.00 hod. začne ve farním kostele křížová cesta. Po velkopátečních obřadech bude kostel otevřen k modlitbě do 20.00 hod.

Bílá sobota
V tento den si připomínáme, jak Ježíš leží v hrobě. Ráno v 8.00 začneme modlitbou ranních chval a kostel bude otevřen do 20.00 k modlitbě u Božího hrobu.

Farní pouť do Králík
V sobotu 25.4. se uskuteční farní pouť do Králík. Bližší informace budou ještě upřesněny.

Andělské prázdniny

Naše spolčo strávilo dva dny jarních prázdnin v krásném zasněženém městě Andělská Hora. Hned po ranním příjezdu jsme se vypravili na výlet do Karlovy Studánky. Po cestě jsme měli možnost obdivovat krásy zimní přírody a to mnohdy velmi zblízka. Například když jsme se brodili po kolena ve sněhu, nebo když nám některý z milých kamarádů nacpal sněhovou kouli do pusy či nás hodil do sněhové závěje… V Karlově Studánce jsme se v restauraci zahřáli horkým čajem a vrátili se zpět autobusem.

Odpoledne jsme strávili hraním společenských a jiných her. Například Čtyři na gauči alias Na Bětku, Dobble neboli Slon, vlastně medvěd! nebo Česko se sestrami Daltonovými. Po večerní modlitbě jsme debatovali o vlivu společnosti na nás mladé.

Druhý den jsme vyběhli na Annaberg a kochali se výhledem na jesenické panoráma. Zahráli jsme si eskymáckou honičku, do sněhu jsme vyšlapali slovo „spolčo“ a také pravé andělsko-horské andělíčky.

Marunka+ Bětka Hanušovy

Silvestrovská párty na faře

Stalo se tradicí, že se na Silvestra schází společenství mladých na faře, aby důstojně oslavilo konec uplynulého roku. Ne jinak tomu bylo i letos. Večer pro nás začal mší svatou a skončil adorací a půlnočními ohňostroji. O tom, co se dělo mezitím, jen tiše vypráví pořízené fotografie.

Za spolčo mladých Vám přejeme vše nejlepší do nového roku 2015.

Farní vánoční posezení o svátku sv. Rodiny

Jak se slaví Vánoce v naší farní rodině? Stalo se tradicí, že o svátku sv. Rodiny se scházíme jako FARNÍ JAKTAŘSKÁ RODINA, abychom si společně zazpívali koledy a prožili spolu krásné odpoledne. Mladší generace si připravila divadelní představení a schola nám zazpívala pár písní a tím nás rozezpívala, abychom se i my připojili k radostnému zpěvu koled. A máme důvod, protože se nám narodil spasitel Kristus Pán.

Mikulášská besídka

Přesně na svátek sv. Mikuláše na faře proběhla MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA, při níž si děti mohly společně zahrát hry a zhlédnout divadlo, které si pro ně připravila mládež. Nakonec přišel sv. Mikuláš a všechny děti obdařil malým, ale chutným dárkem.

Akademie na téma Odpuštění

S mírným zpožděním vám, milí návštěvníci tohoto webu, chci zprostředkovat návštěvu Akademie farnosti Kravaře, která proběhla 30. 11. 2014 v odpoledních hodinách ve farní stodole.

Přednášku na téma Odpuštění měla Katka Lachmanová (zajisté mi odpustí, že jsem vynechal její tituly). Převyprávět bych ji nesvedl, ani to není účelem mého příspěvku. Vzhledem k erudovanosti to však byla kupa velmi podnětných informací, jak lze nahlížet na odpuštění jako na část bytí křesťana v dnešním světě. A to jak z pohledu světců z dávné minulosti – jako např. Silván z Athosu, tak i současných osob – třeba Immaculée Ilibagiza – kniha Odpustila jsem (které předchází publikace Přežila jsem).

Jistě zajímavý počin nového kravařského faráře Daniela je dobrým povzbuzením při naší snaze kráčet čím dál tím lépe ke Kristu. Osob se sešlo vcelku dost (odhadem tak kolem 80) a na závěr přijeli také zaměstnanci karmelitánského obchůdku s několika bednami knih, mezi nimiž byly jak tituly výše zmíněné, tak i Komiksová bible (vhodný to dárek pod stromeček).

Všem, kdo nechtějí na své cestě stát, podobné aktivity vřele doporučuji. Následnou Akademii slíbil pan děkan v dalším měsíci a dohledat ji lze na webu kravařské farnosti www.farnostkravare.cz

Na faře jsme pili kafe a čaj.

Na slavnost Krista Krále se po mši svaté sešlo zhruba třicet farníků na historicky první „farní kavárně“. Zúčastnění obsáhli snad všechny věkové kategorie – od dvouletých až po seniory. Kromě kávy jsme popíjeli také čaj a k tomu jsme pojídali výtečné zákusky a buchty, které přinesli sami příchozí. Slavnostní byla nejen tabule, ale i nálada, s níž jsme se zhruba po hodině vydali do svých domovů. Dobrý pocit ze setkání nepřekazil ani nedělní oběd v pozdějším termínu. Už teď se těšíme na další setkání ve farní kavárně.

Misijní neděle

19. října jsme při mši svaté slavili misijní neděli. Děti přinášely v průvodu k oltáři různorodé věci: hračky, lékárničku, sešit a tužku, kladívko, model domu, kukuřici a rýži… Všichni jsme společně v přímluvách prosili o požehnání pro ty, kteří mají nedostatek základních životních potřeb. Proběhla také sbírka na misie a to třemi způsoby: zakoupením kalendáře, zakoupením tzv. misijního koláče a příspěvkem přímo do kasičky. Díky všem, kteří se sbírky zúčastnili.

Pouť rodin jaktařské farnosti na Cvilín

První pouť rodin jaktařské farnosti na Cvilín proběhla v sobotu 11. října. Začali jsme modlitbou růžence a v 11.00 hodin jsme slavili mši svatou. Přijelo nás sice jen několik, přesto jsme prožili krásné chvíle. Po mši svaté zbyl ještě čas na procházku k rozhledně v blízkosti cvilínského kostela.

Otec Petr shrnul pouť takto: „Všem, kteří byli na společné farní pouti rodin na Cvilíně, chci poděkovat. Myslím, že to naše rodiny moc potřebují a těším se, že za rok se tam zase sejdeme.“