Archiv rubriky: Opravy kostela

Demontáž kateřinských varhan

Kateřinští farníci se více jak po sto letech rozloučili v neděli se svými varhanami. Po poslední písní k Andělům strážným na dva roky umlknou. Tradiční dvoumanuálové varhany od známé krnovské firmy Rieger a Kloss tak odcestovali do restaurátorské dílny pana Stoniše. Čeká je kompletní restaurování, nejen píšťal ale také samotné hrací skříně, která dostane původní kabát tak jako měly při svém zhotovení. Průběžně vás budeme informovat o opravě. Od příštího roku tak začne rekonstrukce kůru a podlahy aby měly nové varhany přijatelné podmínky pro své znovupostavení.

Nové sochy na hlavním oltáři.

Ve středu 15. listopadu při mši svaté otec Mirek posvětil nové sochy na hlavním oltáři.

Čtyři nové dřevěné sochy svatých Petra, Pavla, Cyrila a Metoděje nahradily sochy, které byly z našeho kostela odcizeny před více než dvaceti lety.