Archiv pro měsíc: Prosinec 2021

Ohlášky ze svátku Svaté rodiny

 • Upřímné Pán Bůh zaplať za společné prožívání adventní doby a první části vánočních svátků. Přijměte pozvání k slavení i dalších svátečních bohoslužeb!
 • Připomínám, že do 16. 1. bude probíhat tříkrálová sbírka Charity ČR.
 • Chtěl bych vám nabídnout možnost novoročního svěcení domu nebo bytu. Všechny věci, které běžně užíváme (jako např. auta) můžeme světit vícekrát, ne pouze na začátku užívání. Kdo by chtěl nechat svůj dům posvětit, ať zanechá v sakristii svůj kontakt.
 • S blížícím se koncem roku vám všem chci opět připomenout možnost darovat farnosti finanční dar s možností vystavit potvrzení o daru, které můžete využít ke snížení základu daně. Senior může tuto možnost např. využít i tak, že dar napíše na své děti, které mohou tuto slevu využít ve svém zaměstnání. Pán Bůh zaplať za veškerou takovou pomoc!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 26. 12. 2021 do 2. 1. 2022

Ohlášky ze 4. neděle adventní

 • Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle, která byla určena na dostavbu DCM, i za dnešní měsíční sbírku na opravy. Rovněž veliké Pán Bůh zaplať za pomoc při stavbě vánočních stromků a úklidu kostela!
 • S dětmi dnes nalepíme poslední obrázky na naše adventní plátno a všichni dostaneme poslední adventní úkoly. Nezapomeňte je přinést splněné na Štědrý den do jesliček!
 • Přijměte mé srdečné pozvání ke společnému slavení vánočních svátků v našich farních kostelích. Vzadu v kostelích si můžete rozebrat plakátky s rozpisem vánočních bohoslužeb. Vemte je prosím také těm, kteří chodí na mši sv. jen příležitostně.
 • Příští neděli budeme slavit svátek Sv. rodiny, a proto proběhne obnova manželských slibů. Jelikož je to také předvečer svátku sv. Jana, apoštola, budeme světit víno, které si můžete donést a nechat před bočními oltáři.
 • Ode dneška až do Štědrého dne bude v našich kostelích k dispozici betlémské světlo.
 • S blížícím se koncem roku vám všem chci opět připomenout možnost darovat farnosti finanční dar s možností vystavit potvrzení o daru, které můžete využít ke snížení základu daně. Senior může tuto možnost např. využít i tak, že dar napíše na své děti, které mohou tuto slevu využít ve svém zaměstnání. Pán Bůh zaplať za veškerou takovou pomoc!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 19. 12. do 26. 12. 2021

Ohlášky z 3. neděle adventní

 • Dnes probíhá mimořádná diecézní sbírka na dostavbu Diecézního centra mládeže. Slovo apoštolského administrátora k této sbírce si můžete přečíst na nástěnce. Pán Bůh zaplať za vaši pomoc.
 • Připomínám nabídku našich farností k prožívání adventní doby:
 1. Pro všechny: Každá mše sv. v týdnu začíná ve tmě a se svícemi v rukou kráčíme kostelem a zpíváme starobylé rorátní písně.
 2. Pro děti: Každou neděli na konci mše sv. nalepíme na plátno obrázek a na Vánoce uvidíme, co nám vznikne. Na cestu domů dostanete list, kde naleznete na každý den malé úkoly. Listy pak můžete na Vánoce přinést Ježíškovi do jesliček jako malý dar adventní snahy.
 3. Pro dospělé: Každou neděli si můžete vzít list s modlitebním plánkem na nejbližší týden jako alespoň malou duchovní obnovu pro tuto dobu.
 • Ve středu 15. 12. v 19:00 hod. proběhne na jaktařské faře další katecheze.
 • Ve středu 15. 12. vyprší jednoroční mandát ekonomické rady. Jelikož jsem s prací ekonomické rady farností velice spokojen, prodlužuji mandát všech čtyř členů o pět let.
 • V sobotu 18. 12. se budou stavět a zdobit stromky v Kateřinkách v 8:00 hod., úklid pak bude v 10:00 hod. V Jaktaři se budou stavět stromky v 9:00 hod., hned poté bude úklid. Přijďte prosím pomoci!
 • Příští neděli proběhne obvyklá měsíční sbírka na opravy našich kostelů.
 • S blížícím se koncem roku vám všem chci opět připomenout možnost darovat farnosti finanční dar s možností vystavit potvrzení o daru, které můžete využít ke snížení základu daně. Senior může tuto možnost např. využít i tak, že dar napíše na své děti, které mohou tuto slevu využít ve svém zaměstnání. Pán Bůh zaplať za veškerou takovou pomoc!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 12. 12. do 19. 12. 2021

Ohlášky z 2. neděle adventní

 • Tato neděle je první v měsíci. V Jaktaři jste zváni po mši sv. na faru na kávu a také do farní knihovny.
 • Připomínám nabídku našich farností k prožívání adventní doby:
 1. Pro děti: Každou neděli na konci mše sv. nalepíme obrázek na připravené plátno a na Vánoce uvidíme, co nám vznikne. Na cestu domů dostanete list, kde naleznete na každý den malé úkoly. Listy pak můžete na Vánoce přinést Ježíškovi do jesliček jako malý dar adventní snahy.
 2. Pro dospělé: Každou neděli si můžete vzít list s modlitebním plánkem na nejbližší týden jako alespoň malou duchovní obnovu pro tuto dobu.
 • Tento týden čerpám poslední dny své letošní dovolené. Vyřizování úředních záležitostí, prosím, nechejte na další týden. Pokud bude třeba domluvit zaopatření, obraťte se, prosím, na farnost u Panny Marie. Případný pohřeb můžeme naplánovat na následující týden.
 • Příští neděli proběhne mimořádná diecézní sbírka na dostavbu Diecézního centra mládeže. Slovo apoštolského administrátora k této sbírce si můžete přečíst na nástěnce.
 • S blížícím se koncem roku vám všem chci opět připomenout možnost darovat farnosti finanční dar s možností vystavit potvrzení o daru, které můžete využít ke snížení základu daně. Senior může tuto možnost např. využít i tak, že dar napíše na své děti, které mohou tuto slevu využít ve svém zaměstnání. Prosím vás, abyste na farní potřeby pamatovali. Bez vaší pomoci nemůže farnost realizovat opravy, které jsou nutné. Pán Bůh zaplať za veškerou takovou pomoc!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 5. 12. do 12. 12. 2021