Archiv pro měsíc: Říjen 2016

30. NEDĚLE – MISIJNÍ

tek - Sv. Šimona a Judy, apoštolů
Neděle – SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

 • V pondělí ve Vlaštovičkách od 17.00 hod. je možnost adorace a zároveň příležitost ke sv. smíření.
 • Ve čtvrtek v Milostovicích od 17.00 hod. je možnost adorace a příležitost ke sv. smíření.
 • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře v 18.45 hod. Téma: 4.–5. kap. synodální exhortace o lásce v rodině.
 • Ve čtvrtek výuka KATECHISMU nebude, protože jsou podzimní prázdniny.
 • Pobožnosti na hřbitově: v sobotu – Vlaštovičky ve 14.00 hod. a v Jaktaři v neděli v 14.30 hod.
 • Příští neděli budu zpovídat i po mši svaté, kvůli získávání odpustků pro zemřelé.

Celý příspěvek

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Jana XXIII., papeže
Pátek - Památka Sv. Markéta Marie Alacoque, panny
Sobota - Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Neděle – SLAVNOST SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE, HL. PATORONKY SLEZSKA

 • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE v 18.45 hod. Téma: 4. –5. kap. Smysl vášnivé lásky, panenství, širší rámec vztahů rodiny.
 • V pátek bude katechismus pro sš v 18.30 hod. Téma: PÍSMO SVATÉ
 • 23. října proběhne misijní neděle (prosíme maminky upéct něco dobrého pro tzv. misijní koláč). Budou se prodávat i různé drobné věci na podporu misii.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Františka z Assisi
Pátek - Památka PM Růžencové
Neděle –28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.
 • Pátek je první měsíci, po večerní mši svaté bude společná řízená adorace.
 • Příští neděli jste zváni do farní kavárny a knihovny po mši svaté v 10.30 hod. na faře. Ve farní kavárně se s námi podělí o své svědectví s. Filomena.

…a prošli jsme branou milosrdenství

dsc_3936

V sobotu 1. října se asi 80 farníků naší farnosti (což je dvakrát více než loni) zúčastnilo farní pouti na Cvilín. Někteří putovali pěšky, jiní na kolech, ostatní auty. První z nás dorazili v 10.00 a začali modlitbou růžence. O půl hodiny později už sloužil otec Petr mši svatou. Po mši svaté jsme všichni prošli průvodem „branou milosrdenství“, poté byla adorace a po ní mohli zájemci uctít obraz Panny Marie. Po části duchovní následovalo agapé. Tři druhy výborných gulášů uvařila paní Hanušová. Když jsme vše snědli, nasedli jsme na kola a auta a rozjeli jsme se k domovu. Počasí bylo nádherné, kázání poučné, prostředí skvělé, poutníci veselí … už se těšíme na další pouť.

P.S. Více ve fotogalerii…

Poděkování.

Děkuji panu fotografovi za moc pěkné snímky, které mi dokreslují atmosféru popisovanou mi mou ženou a mými syn. Pro pracovní povinnosti (směnný provoz v zaměstnání) jsem se letos nemohl zúčastnit. Popisování průběhu pouti bylo téměř tak barvité jako snímky v galerii. Děkuji také našemu otci Petrovi za tento nápad a vytrvalost v pořádání této (i jiných) farní pouti. Děkuji všem, díky kterým mohla být. Zdař Bůh.

Tomáš Pchálek