Archiv pro měsíc: Březen 2015

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU

Farní kostel sv. Petra a Pavla v Jaktaři.
29. 3. – Květná neděle v 9.00 hod.
Velikonoční triduum
2. 4. – Zelený čtvrtek (Památka na poslední večeři Páně) v 17.30 hod.
3. 4. – Velký pátek (Uctívání sv. kříže) v 17.30 hod.
4. 4. – Bílá sobota (Vigilie Vzkříšení Páně) v 20.00 hod.
5. 4. – Neděle Vzkříšení Páně v 7.15; 9.30 hod.
6. 4. – Pondělí v oktávu Velikonoc v 7.15 hod.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI

Čtvrtek 26. 3. – kaple Milostovice – 17.00–18.00 hod.
Pátek 27. 3. – kostel Jaktař – 16.30–17.30 hod.
Sobota 28. 3 – kaple Milostovice- 17.30–18.00 hod.
Neděle 29. 3. – kostel Jaktař – 8.00–9.00; po mši sv. dle potřeby
Pondělí 30. 3. – kaple Vlaštovičky/Jarkovice – 17.00–18.00 hod.
Úterý 31. 3. – kostel Jaktař – 16.30–17.30 hod.; po mši sv. dle potřeby
Středa 1. 4. – kostel Jaktař – 16.30–17.30 hod.; po mši sv. dle potřeby

Vizitace naší farnosti

V březnu provedl ostravsko–opavský diecézní biskup Mons. František Lobkowicz vizitaci naší farnosti. Po příjezdu nejprve navštívil vedení města Opavy. Poté proběhla beseda se žáky ZŠ Krnovská. Pak následoval oběd v jedné rodině naší farnosti. Odpoledne program pokračoval prohlídkou fary, setkáním s pastorační a ekonomickou radou farnosti ve farním sále. Jako vyvrcholení návštěvy sloužil otec biskup od 17 hod mši sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři, po které následovala krátká beseda, poděkování a rozloučení.

Návštěva se nesla v příjemné a přátelské atmosféře.

Jan Hanuš

5. NEDĚLE POSTNÍ

Středa – Slavnost Zvěstování Páně
Neděle – KVĚTNÁ NEDĚLE

• V úterý do naší farnosti přijede otec biskup.
Program vizitace:
10.00 – setkání s opavským primátorem
11.30 – návštěva ZŠ Krnovské a beseda s žáky 9. třídy
15.30 – 16.30 – setkání s ekonomickou a pastorační radou na faře
17.00 hod. mše svatá ve farním kostele – po mši svaté setkání farníků s biskupem v kostele

Celý příspěvek

Svátost pomazání nemocných.

Třicet devět farníků dnes při mši svaté přijalo svátost pomazání nemocných. Všem pokřtěným nemocným, jejichž nemoc je vážná, jsou v nebezpečí smrti nebo v pokročilém věku, církev doporučuje přijmout svátost pomazání nemocných. Skrze pomazání olejem a modlitbu kněze jsou nemocní svěřování trpícímu a oslavenému Ježíši Kristu, aby jim ulehčil a zachránil je. Přijetím této svátosti nemocní prosí za uzdravení na duši i na těle. Zároveň se připojují ke Kristovu utrpení a k jeho smrti, aby tak byli prospěšní Božímu lidu.

Jan Hanuš