Archiv pro měsíc: Březen 2015

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU

Farní kostel sv. Petra a Pavla v Jaktaři.
29. 3. – Květná neděle v 9.00 hod.
Velikonoční triduum
2. 4. – Zelený čtvrtek (Památka na poslední večeři Páně) v 17.30 hod.
3. 4. – Velký pátek (Uctívání sv. kříže) v 17.30 hod.
4. 4. – Bílá sobota (Vigilie Vzkříšení Páně) v 20.00 hod.
5. 4. – Neděle Vzkříšení Páně v 7.15; 9.30 hod.
6. 4. – Pondělí v oktávu Velikonoc v 7.15 hod.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI

Čtvrtek 26. 3. – kaple Milostovice – 17.00–18.00 hod.
Pátek 27. 3. – kostel Jaktař – 16.30–17.30 hod.
Sobota 28. 3 – kaple Milostovice- 17.30–18.00 hod.
Neděle 29. 3. – kostel Jaktař – 8.00–9.00; po mši sv. dle potřeby
Pondělí 30. 3. – kaple Vlaštovičky/Jarkovice – 17.00–18.00 hod.
Úterý 31. 3. – kostel Jaktař – 16.30–17.30 hod.; po mši sv. dle potřeby
Středa 1. 4. – kostel Jaktař – 16.30–17.30 hod.; po mši sv. dle potřeby

Vizitace naší farnosti

V březnu provedl ostravsko–opavský diecézní biskup Mons. František Lobkowicz vizitaci naší farnosti. Po příjezdu nejprve navštívil vedení města Opavy. Poté proběhla beseda se žáky ZŠ Krnovská. Pak následoval oběd v jedné rodině naší farnosti. Odpoledne program pokračoval prohlídkou fary, setkáním s pastorační a ekonomickou radou farnosti ve farním sále. Jako vyvrcholení návštěvy sloužil otec biskup od 17 hod mši sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři, po které následovala krátká beseda, poděkování a rozloučení.

Návštěva se nesla v příjemné a přátelské atmosféře.

Jan Hanuš

5. NEDĚLE POSTNÍ

Středa – Slavnost Zvěstování Páně
Neděle – KVĚTNÁ NEDĚLE

• V úterý do naší farnosti přijede otec biskup.
Program vizitace:
10.00 – setkání s opavským primátorem
11.30 – návštěva ZŠ Krnovské a beseda s žáky 9. třídy
15.30 – 16.30 – setkání s ekonomickou a pastorační radou na faře
17.00 hod. mše svatá ve farním kostele – po mši svaté setkání farníků s biskupem v kostele

Celý příspěvek

Svátost pomazání nemocných.

Třicet devět farníků dnes při mši svaté přijalo svátost pomazání nemocných. Všem pokřtěným nemocným, jejichž nemoc je vážná, jsou v nebezpečí smrti nebo v pokročilém věku, církev doporučuje přijmout svátost pomazání nemocných. Skrze pomazání olejem a modlitbu kněze jsou nemocní svěřování trpícímu a oslavenému Ježíši Kristu, aby jim ulehčil a zachránil je. Přijetím této svátosti nemocní prosí za uzdravení na duši i na těle. Zároveň se připojují ke Kristovu utrpení a k jeho smrti, aby tak byli prospěšní Božímu lidu.

Jan Hanuš

4. NEDĚLE POSTNÍ

Čtvrtek – Slavnost sv. Josefa, snoubence PM
Neděle – 5. NEDĚLE POSTNÍ

• Klub svaté Anežky-dobrovolné sdružení CHO Vás všechny srdečně zve na přednášku otce PhDr. Pavla Moravce „Jak se nenechávat manipulovat aneb o pravdivých vztazích“. Přednáška i pro širší veřejnost, se uskuteční v úterý 17. 3. 2015 v 16 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera.
• Ve čtvrtek je slavnost sv. Josefa mše svatá bude ve farním kostele v 17.30 hod., proto nebude mše v Milostovicích.
• Ve čtvrtek od 18.45 hod. budou HOVORY O VÍŘE. Téma: Poslušnost v křesťanském životě.

Celý příspěvek

Farní kavárna

Milá JAKTAŘSKÁ RODINO,

5.4. oslavíme Boží hod velikonoční! Přesná definice slova OSLAVA mi není známa, ale jistě k ní patří nejen jídlo a pití, ale i dobrá společnost a zábava. Ptáte se, kde se to vše dá najít pohromadě? Začneme mší svatou v 9.30 a po jejím skončení bude veselí pokračovat ve farní kavárně. Na své si přijdou nejen milovníci kávy a čaje, ale i jiných dobrot, které si mnozí z nás v postní době odpírali. Děti budou moci zjistit, co se skrývá pod názvem Velikonoční příběh.

Všichni farníci i s přinesenými dobrotami vítáni :-D

24 HODIN PRO PÁNA

24 hodin pro Pána je název iniciativy, která vznikla na podnět papeže Františka. Po celém světě budou od pátku 13. do soboty 14. března otevřeny některé kostely, jež nabídnou možnost zpovědi, modlitby nebo rozhovoru s knězem. Podle papeže tak má vzniknout nová tradice, která proběhne každoročně před 4. nedělí v postním období. V naší farnosti bude probíhat adorace – abychom se společně modlili a nebyli lhostejní k dění ve světě, a tak posvěcovali svůj život, naše rodiny a farnosti, a snažili se obětovat pro ty, kteří trpí.

Adorace před Nejsvětější Svátostí začne v 16.30 ve farním kostele, kde bude probíhat do 20.00
– od 20.00 bude adorace pokračovat celou noc do 9. hodiny ranní na faře v kapli sv. Jana Sarkandra
– od 9.00 do 16.30 hod. se přesouvá zpět do farního kostela.

Udělejme si čas pro PÁNA, protože bez Něj se v našem životě nic nezmění.

Připojit se svou přítomností můžete v kteroukoliv denní či noční hodinu.

3. NEDĚLE POSTNÍ

Pátek – VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA
Neděle – 4. NEDĚLE POSTNÍ

• Ve čtvrtek nebude PŘÍMLUVNÁ MODLITBA.
• Tento pátek povedou křížovou cestu RODINY. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele. Večerní mše svatá začne hned bezprostředně po ukončení pobožnosti.

Celý příspěvek

2. NEDĚLE POSTNÍ

Neděle – 3. NEDĚLE POSTNÍ

• Tento týden je první týden v měsíci proto budu navštěvovat nemocné ve čtvrtek a v pátek dopoledne.
• Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře od 18.45 hod. Téma: Křesťanská pokora.
• Tento pátek povedou křížovou cestu DĚTI. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele. Večerní mše svatá začne hned bezprostředně po ukončení pobožnosti.
• V pátek (1. pátek) po mši svaté budu společná adorace a budeme se tentokrát přimlouvat za konkrétní rodiny.

Celý příspěvek