Archiv pro měsíc: Květen 2021

Konec přímých přenosů z jaktařské farnosti

Dneškem končí řada přímých přenosů bohoslužeb z jaktařské farnosti. Přímé přenosy umožnily aspoň virtuální společnou účast zdravých i nemocných farníků na nedělních mších svatých a svátečních bohoslužbách navzdory pandemické situaci. První přenos se konal 18. 10. 2020 z kostela sv. Petra a Pavla v Jaktaři. Několik následujích přenosů bylo uskutečněno z farní kaple sv. Jana Sarkandra. Poté se přenosy vrátily zpět do farního kostela. Celkem proběhlo 42 přímých přenosů s průměrným počtem 74 shlédnutí na přenos. S výjimkou jediné byly odvysílány všechny nedělní mše svaté.

Přímými přenosy nevznikly jaktařské farnosti žádné další finanční náklady. K zajištění přenosů bylo použito osobní vybavení: chytrý telefon s aplikací Droidcam, stativ, mikrofon Zoom H2n, stojan na mikrofon, notebook s aplikací OBS Studio a prodlužovací USB kabely. Internetové připojení bylo nejdříve mobilní. Dne 27. 1. 2021 bylo vybudováno vysokorychlostní bezdrátové propojení jaktařské fary a věže kostela, zároveň bylo posíleno internetové připojení na faře. Náklady na propojení uhradil dárce. Díky tomu mohlo pokračovat další vysílání ve vysoké kvalitě.

Ohlášky z 5. neděle velikonoční

  • Dnes je první neděle měsíce, mění se kartičky Živého růžence. Na faře v Jaktaři bude po mši sv. farní kavárna a knihovna.
  • Ode dneška je možné zapisovat jakékoli mešní úmysly. Prosím, neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte. Opět je možné žádat o úmysl skrze e-mailovou komunikaci.
  • Dnešním dnem ukončujeme on-line přenos nedělních a svátečních bohoslužeb v Jaktaři. Veliké Pán Bůh zaplať Jirkovi Honovi za zajištění celého díla!
  • Ve středu 5. 5. proběhne na jaktařské faře v 19:00 h. další katecheze pro věřící.
  • Vstoupili jsme do měsíce května zasvěceného Matce Boží. Místo středeční a páteční adorace budou májové pobožnosti a po každé nedělní mši sv. bude litanie k Panně Marii. Přicházejte uctívat Bohorodičku, protože všichni potřebujeme její přímluvu pro sebe i své blízké!
  • V sobotu 8. 5. je den modliteb farnosti Opava-Jaktař za kněžská povolání. Od 9:00 h. do 15:00 h. bude adorace ve farním kostele. Prosím farníky, aby se rozepsali po půl hodině na adorační službu. V 15:00 h. proběhne svátostné požehnání.
  • Příští neděli proběhne sbírka na pronásledované křesťany.
  • Naše farnosti pořádají 1. a 2. července pouť ke cti sv. Ludmily na místa spojena s životem jejím i sv. Václava. Srdečně zveme farníky, aby se účastnili. Zatím bude jednoduchý formulář s uvedením jména, příjmení a telefonního kontaktu v sakristiích. Podrobnosti budou zveřejněny na plakátcích později, ale možnost přihlásit se začíná již dnes.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 2. 5. do 9. 5. 2021