Archiv pro měsíc: Květen 2021

Ohlášky ze slavnosti Nejsvětější Trojice

 • Pán Bůh zaplať za společné prožívání velikonoční doby, svatodušních svátků i májových pobožností!
 • Ve středu 2. 6. bude další katecheze v 19:00 h. na jaktařské faře.
 • Ve čtvrtek 3. 6. budeme v jaktařské farnosti slavit slavnost Božího těla. Mše sv. bude v 17:00 h. a po ní proběhne eucharistický průvod ke kaplím. V neděli 6. 6. proběhne slavnost Božího těla v Kateřinkách a po mši sv. bude následovat průvod. Prosím farníky, aby se v hojném počtu zúčastnili této slavnosti, a dívky, aby sypaly před Velebnou svátostí květiny.
 • Příští neděle je první nedělí měsíce, mění se tedy kartičky Živého růžence. Po mši sv. v Jaktaři bude na faře kavárna a knihovna.
 • Naši biskupové napsali všem katolickým věřícím list, ve kterém děkují všem, kteří pomáhali během pandemie, ale také vyzývají všechny k návratu k bohoslužebnému životu. Jelikož se dnes četl pastýřský list k výročí založení diecéze, naleznete jej na nástěnkách.
 • Probíhá zápis mešních úmyslů. Opět je o ně možné žádat skrze e-mailovou komunikaci. Neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte!
 • Naše farní pouť je již plně obsazena. Je ale možné se přihlásit jako náhradník. Na nástěnkách již visí plakáty s programem pouti.
 • Přišla nová objednávka Katolického týdeníku. Jelikož nám mnoho čísel zůstává, chtěl bych udělat změnu. Katolický týdeník i diecézní časopis Okno by byly objednány na konkrétní jméno. Farnost tedy objedná tolik kusů, o kolik bude zájem. Prosím vás tedy, kdo chcete pravidelně odebírat alespoň jedno z těchto periodik, abyste se nahlásili v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 30. 5. do 6. 6. 2021

Ohlášky ze slavnosti Seslání Ducha svatého

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na potřeby Diecézní Charity.
 • Dnes odpoledne proběhne v obou farnostech na farních zahradách tradiční svatodušní vaječina. V Jaktaři začíná o třetí hodině odpolední, v Kateřinkách o půl hodiny dříve. Budeme moc rádi, když se farníci zúčastní. Stačí si přinést několik vajíček a něco sladkého ke kávě.
 • Příští neděli si bude naše diecéze připomínat 25 let od svého založení.
 • Probíhá zápis mešních úmyslů. Opět je o ně možné žádat skrze e-mailovou komunikaci. Neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte!
 • Měsíc květen je tradičně zasvěcen Matce Boží. Místo středeční a páteční adorace jsou májové pobožnosti a po každé nedělní mši sv. litanie k Panně Marii. Přicházejte uctívat Bohorodičku, protože všichni potřebujeme její přímluvu pro sebe i své blízké!
 • Naše farnosti pořádají 1. a 2. července pouť ke cti sv. Ludmily. Navštívíme Tetín, baziliku sv. Jiří na Pražském hradě a následující den Starou Boleslav a Koclířov. Srdečně zveme farníky, aby se účastnili. Jednoduchý formulář s uvedením jména, příjmení a telefonního kontaktu je v sakristiích. Doprava a ubytování se snídaní bude stát 1200 Kč. Ještě je asi 13 míst volných.
 • Přišla nová objednávka Katolického týdeníku. Jelikož nám mnoho čísel zůstává, chtěl bych udělat změnu. Katolický týdeník i diecézní časopis Okno by byly objednány na konkrétní jméno. Farnost tedy objedná tolik kusů, o kolik bude zájem. Prosím vás tedy, kdo chcete pravidelně odebírat alespoň jedno z těchto periodik, abyste se nahlásili v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 23. 5. do 30. 5. 2021

Ohlášky ze 7. neděle velikonoční

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy. Příští týden bude poslední odesílaná sbírka v tomto školním roce – na potřeby Diecézní Charity.
 • Od čtvrteční slavnosti Nanebevstoupení Páně probíhá modlitba novény před slavností Seslání Ducha svatého. Můžeme se k ní připojit při každé mši sv., ale také osobní modlitbou doma, např. hymnem č. 422 z kancionálu a vzbuzením touhy po příchodu Utěšitele. Bylo by určitě správné se na tento třetí hlavní svátek roku připravit také sv. zpovědí!
 • Ve středu 19. 5. proběhne v 19:00 h. na jaktařské faře další katecheze.
 • V sobotu zvu všechny farníky na svatodušní vigilii v 18:00 h. v Jaktaři, kde obnovíme své biřmovací závazky.
 • Příští neděli odpoledne bude v obou farnostech na farních zahradách tradiční svatodušní vaječina. Budeme moc rádi, když se farníci zúčastní. Stačí si připravit několik vajíček a něco dobrého napéci.
 • Probíhá zápis mešních úmyslů. Opět je o ně možné žádat skrze e-mailovou komunikaci. Neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte!
 • Měsíc květen je tradičně zasvěcen Matce Boží. Místo středeční a páteční adorace jsou májové pobožnosti a po každé nedělní mši sv. litanie k Panně Marii. Přicházejte uctívat Bohorodičku, protože všichni potřebujeme její přímluvu pro sebe i své blízké!
 • Naše farnosti pořádají 1. a 2. července pouť ke cti sv. Ludmily na místa spojena s životem jejím i sv. Václava. Srdečně zveme farníky, aby se účastnili. Jednoduchý formulář s uvedením jména, příjmení a telefonního kontaktu je v sakristiích. Další podrobnosti budou zveřejněny později.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 16. 5. do 23. 5. 2021

Ohlášky z 6. neděle velikonoční

 • Pán Bůh zaplať za dnešní modlitby a sbírku na pronásledované křesťany. Pamatujeme také na naše maminky a přejeme jim vše nejlepší k svátku!
 • Včera proběhl den modliteb farnosti Opava-Jaktař za kněžská povolání. Pán Bůh zaplať všem, kteří vzpomněli ve své osobní modlitbě, a především těm, kteří se zde včera modlili před Velebnou svátostí.
 • V sobotu po slavnosti Nanebevstoupení Páně se v Opavě slaví svátek Panny Marie Opavské. V 18:00 h. bude k její cti sloužena mše sv. v kostele sv. Vojtěcha.
 • Na příští neděli připadá památka sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, patrona českých zemí. V kapli ve Vlaštovičkách – Jarkovicích bude sloužena poutní mše sv. v 10:30 h.
 • Probíhá zápis mešních úmyslů. Opět je o ně možné žádat skrze e-mailovou komunikaci. Neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte!
 • Měsíc květen je tradičně zasvěcen Matce Boží. Místo středeční a páteční adorace jsou májové pobožnosti a po každé nedělní mši sv. litanie k Panně Marii. Přicházejte uctívat Bohorodičku, protože všichni potřebujeme její přímluvu pro sebe i své blízké!
 • Podobně jako loni prosíme farníky obou farností, pěstují-li květiny, aby darovali plody své práce na zahrádce na výzdobu našich kostelů.
 • Naše farnosti pořádají 1. a 2. července pouť ke cti sv. Ludmily na místa spojena s životem jejím i sv. Václava. Srdečně zveme farníky, aby se účastnili. Jednoduchý formulář s uvedením jména, příjmení a telefonního kontaktu je v sakristiích. Další podrobnosti budou zveřejněny později.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 9. 5. do 16. 5. 2021

Konec přímých přenosů z jaktařské farnosti

Dneškem končí řada přímých přenosů bohoslužeb z jaktařské farnosti. Přímé přenosy umožnily aspoň virtuální společnou účast zdravých i nemocných farníků na nedělních mších svatých a svátečních bohoslužbách navzdory pandemické situaci. První přenos se konal 18. 10. 2020 z kostela sv. Petra a Pavla v Jaktaři. Několik následujích přenosů bylo uskutečněno z farní kaple sv. Jana Sarkandra. Poté se přenosy vrátily zpět do farního kostela. Celkem proběhlo 42 přímých přenosů s průměrným počtem 74 shlédnutí na přenos. S výjimkou jediné byly odvysílány všechny nedělní mše svaté.

Přímými přenosy nevznikly jaktařské farnosti žádné další finanční náklady. K zajištění přenosů bylo použito osobní vybavení: chytrý telefon s aplikací Droidcam, stativ, mikrofon Zoom H2n, stojan na mikrofon, notebook s aplikací OBS Studio a prodlužovací USB kabely. Internetové připojení bylo nejdříve mobilní. Dne 27. 1. 2021 bylo vybudováno vysokorychlostní bezdrátové propojení jaktařské fary a věže kostela, zároveň bylo posíleno internetové připojení na faře. Náklady na propojení uhradil dárce. Díky tomu mohlo pokračovat další vysílání ve vysoké kvalitě.