Archiv pro měsíc: Leden 2024

Možnost pomoci rodině v nouzi

Milí farníci,

obrátila se na mě jedna bývalá farnice s prosbou o pomoc pro její dceru, která je vážně nemocná. Potřebuje vyšetření v zahraničí, jelikož onemocněla vzácnou nemocí, která se u nás vůbec neléčí. Níže naleznete odkaz, kde můžete pomoci jakýmkoli příspěvkem.

Velké a upřímné Pán Bůh zaplať!

https://www.donio.cz/pomoc-pro-lil-se-vzacnym-onemocnenim?fbclid=IwAR0×cHnO5EADu7lrS8NdRKaWMcaJDcWviOa8eSoj9iNzrZWp98wB9lJTVHc

Ohlášky ze 4. neděle v mezidobí

 • Velké Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na biblický apoštolát!
 • Ve středu 31. 1. v 18:30 h. bude na jaktařské faře další příprava na biřmování. V pátek 2. 2. bude na kateřinské faře příprava až po mši sv. v 19:00 h.
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou návštěvy nemocných.
 • Přijměte pozvání na slavení svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnice). Završíme tak dobu, která ještě „dýchala“ Vánoci a naposled zazpíváme koledy. Vemte si prosím s sebou bílé delší svíce – hromnice.
 • V sobotu 3. 2. se bude sklízet vánoční výzdoba: v Jaktaři od 9:00 h., v Kateřinkách v 8:00 h. a úklid od 10:00 h. Prosíme, přijďte pomoci!
 • Příští neděli se bude udělovat svatoblažejské požehnání po obou mších sv. Po jaktařské bohoslužbě jste zváni na faru na dobrou kávu.
 • V neděli 11. 2. se bude udělovat při mších sv. svátost pomazání nemocných. Kdo by ji chtěl přijmout, musí se vyzpovídat. Je vhodné to učinit před prvním pátkem (kdy jsou ostatně Hromnice) a tak se připravit na její přijetí.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 28. 1. do 4. 2. 2024

Ohlášky z 3. neděle v mezidobí

 • Velké Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy kostelů!
 • V pátek 26. 1. bude v 18:30 h. na faře v Kateřinkách mimořádná příprava na biřmování, kde probereme obsah prvních setkání, kterých se někteří neúčastnili.
 • Příští neděli je v našich farnostech sbírka na biblický apoštolát.
 • Podle staré tradice se na začátku roku žehnají příbytky. Pokud by někdo chtěl svůj byt nebo dům nechat požehnat, ať se prosím přihlásí v sakristii.
 • Na nástěnce naleznete výzvu o. biskupa k přihláškám do semináře.
 • Na začátku února bych rád zahájil přípravy na uzavření svátosti manželství v našich farnostech. Pokud máte někoho ve svém okolí, kdo by chtěl uzavřít (nebo zplatnit) svůj sňatek před Bohem, předejte mu prosím tuto informaci, ať se může přihlásit.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 21. 1. do 28. 1. 2024

Ohlášky z 2. neděle v mezidobí

 • Velké Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na letošní revize ve farnostech!
 • Ve středu 17. 1. v Jaktaři a v pátek 19. 1. v Kateřinkách budou přípravy na biřmování v 18:30 h.
 • Čtvrteční památkou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za sjednocení všech křesťanů.
 • Podle staré tradice se na začátku roku žehnají příbytky. Pokud by někdo chtěl svůj byt nebo dům nechat požehnat, ať se prosím přihlásí v sakristii.
 • Protože je příští neděle třetí v měsíci, proběhne sbírka na opravy kostela. Sbírka na biblický apoštolát bude o týden později.
 • Na konci ledna bych rád zahájil přípravy na uzavření svátosti manželství v našich farnostech. Pokud máte někoho ve svém okolí, kdo by chtěl uzavřít (nebo zplatnit) svůj sňatek před Bohem, předejte mu prosím tuto informaci, ať se může přihlásit.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 14. 1. do 21. 1. 2024

Ohlášky ze svátku Křtu Páně

 • Dnešním svátkem Křtu Páně oficiálně končí doba vánoční, ale atmosféra Vánoc se nese až do Hromnic. Proto také zůstane vánoční výzdoba. Chci ještě jednou poděkovat všem farníkům i hostům za společné prožití vánoční doby, za veškerou přípravu a pomoc během svátků. Velké Pán Bůh zaplať!
 • Dnes po mši sv. v Jaktaři bude program, který si připravily naše děti. Moc prosím, abyste zůstali. Po programu budete odměněni vánočním punčem!
 • Tento týden vybírám první dny své letošní dovolené. Vyřizování úředních záležitostí bude možné v dalším týdnu. V případě zaopatření nemocného se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
 • Ve čtvrtek 11. 1. bude v 9:30 h. v Domově sv. Kateřiny modlitba sv. růžence (mše sv. o dva týdny později).
 • Příští neděli bude sbírka na letošní revize ve farnostech.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 7. 1. do 14. 1. 2024