Archiv pro měsíc: Únor 2023

Ohlášky z 1. neděle postní

 • Připomínám náš program postní doby:
 • Křížové cesty vede v týdnu kněz a o nedělích laikové. Prosím zapište se na rozpisy, které jsou v sakristii.
 • Vzadu máme kartičky s modlitbami a postními předsevzetími, které si můžete svobodně vybrat. Bylo by opravdu správné a moudré si z nich vybrat konkrétní předsevzetí modlitby a újmy.
 • Za to, co ušetříme během postu, můžeme pomoci v Postní almužně, která bude letos určena na pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem. Kasička bude na žádost farníků celý půst vzadu v kostele a závěrečná sbírka almužny bude na Zelený čtvrtek.
 • Děti mohou plnit úkoly, které dostaly. Pokud splní za týden více než polovinu úkolů, mohou v neděli připnout květinu na Kristovu trnovou korunu.
 • Ve středu 1. 3. proběhne na jaktařské faře další katecheze v 19:00 h.
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé návštěvy nemocných.
 • Klub svaté Anežky – dobrovolné sdružení CHO – zve na postní duchovní obnovu, která se uskuteční v sobotu 4. března v Marianu, na téma „Kristův kříž – strom života a blahoslavený Carlo Akutis“. Povede ji Kateřina Lachmanová, teoložka a psycholožka. Zahájení je v 8. 00. Bližší informace najdete na plakátcích.
 • Příští neděli proběhne sbírka na letošní pojištění kostela a fary. Kavárna příští týden nebude, jelikož jsou jarní prázdniny a mnoho farníků je pryč.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 26. 2. do 5. 3. 2023

Mše svatá v německém jazyce

Slezský německý spolek nás zve na tradiční mši svatou v německém jazyce slavenou v kapli Povýšení svatého Kříže v Matiční ulici v Opavě. V sobotu 25.2.2023 od 16:30. Všichni jste srdečně zváni.

Ohlášky ze 7. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku „Svatopetrský haléř“!
 • Popeleční středou vstoupíme do posvátné doby postní. Tento den je přísný půst od masa a jednodenní nasycení (krom malých pokrmů během dne). Při mších sv. budeme přijímat svátostinu popelce.
 • Od tohoto dne začínají křížové cesty, které v týdnu povede kněz
  a o nedělích laikové. Prosím zapište se na rozpisy, které jsou v sakristii.
 • Vzadu máme kartičky s modlitbami a postními předsevzetími, které si můžete svobodně vybrat. Bylo by opravdu správné a moudré si z nich vybrat konkrétní předsevzetí modlitby a újmy.
 • Za to, co ušetříme během postu, můžeme pomoci v Postní almužně, která bude letos určena na pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem. Kasička bude na žádost farníků celý půst vzadu v kostele a závěrečná sbírka almužny bude na Zelený čtvrtek.
 • Děti budou mít vlastní postní snažení, které se dozví na konci mše sv.
 • V pátek 24. 2. v 19:00 h. proběhne na jaktařské faře příprava dětí ke svátostem (o týden později jsou totiž jarní prázdniny).
 • Klub svaté Anežky – dobrovolné sdružení CHO – zve na postní duchovní obnovu, která se uskuteční v sobotu 4. března v Marianu, na téma „Kristův kříž – strom života a blahoslavený Carlo Akutis“. Povede ji Kateřina Lachmanová, teoložka a psycholožka. Zahájení je v 8. 00. Bližší informace najdete na plakátcích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 19. 2. do 26. 2. 2023

Ohlášky z 6. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy!
 • Ve středu 15. 2. v 19:00 h. proběhne na jaktařské faře další katecheze.
 • V pátek 17. 2. v 19:00 h. proběhne na jaktařské faře příprava dětí ke svátostem.
 • V sobotu 18. 2. jsou děti zvány na maškarní ples na jaktařské faře od 15:00 h.
 • Příští neděli proběhne celocírkevní sbírka „Haléř sv. Petra“.
 • Klub svaté Anežky – dobrovolné sdružení CHO – zve na postní duchovní obnovu, která se uskuteční v sobotu 4. března v Marianu, na téma „Kristův kříž – strom života a blahoslavený Carlo Akutis“. Povede ji Kateřina Lachmanová, teoložka a psycholožka. Zahájení je v 8. 00. Bližší informace najdete na plakátcích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 12. 2. do 19. 2. 2023

Ohlášky z 5. neděle v mezidobí

 • Velké Pán Bůh zaplať všem, kdo se účastnili svátku Hromnic, všem, kdo pomohli s úklidem vánoční výzdoby, i za dnešní sbírku na revize!
 • Po dnešní jaktařské mši sv. jste zváni na faru na dobrou kávu.
 • Ve středu 8. 2. v 18:30 proběhne na jaktařské faře pastorační schůzka. Všichni, kdo chtějí pomoci v pastoraci, jsou srdečně zváni.
 • Ve čtvrtek 9. 2. se sejdeme s dospělými, kteří přijmou iniciační svátosti, v 18:30 h. na jaktařské faře.
 • V sobotu 11. 2. v 9:00 h. bude na jaktařské faře první společná příprava na manželství pro všechny páry, které jej chtějí uzavřít v letošním roce.
 • Příští neděli 12. 2. se bude udělovat při mších sv. svátost pomazání nemocných. Přijmout ji může ten, kdo trpí vážnou nemocní, nebo dosáhl 60 let. V průběhu dvou týdnů před jejím přijetím je třeba se vyzpovídat.
 • Příští neděli také proběhne měsíční sbírka na opravy, mimořádně o týden dříve.
 • V sobotu 18. 2. proběhne v na jaktařské faře maškarní ples pro naše děti od 15:00 h. Jsou srdečně zvány!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 5. 2. do 12. 2. 2023