Archiv pro měsíc: Květen 2024

Ohlášky z 9. neděle v mezidobí

 • Velké Pán Bůh za společné prožívání májových pobožností i za krásnou slavnost Božího těla – za připravené kaple i celý průvod!
 • Ve středu 5. 6. v Jaktaři v 18:15 a v pátek 7. 6. v Kateřinkách v 19:00 h. proběhnou přípravy na biřmování.
 • Ve čtvrtek 6. 6. uzavřou v jaktařském farním kostele církevní manželství David Dolejš a Martina Bernardová.
 • Návštěvy nemocných proběhnou v pátek v Kateřinkách a s nemocnými v Jaktaři se domluvíme individuálně kvůli čtvrteční svatby.
 • Sbírka na Centrum pro rodinu proběhne příští neděli a po jaktařské mši sv. bude před kostelem káva.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 2. 6. do 9. 6. 2024

Ohlášky ze slavnosti Nejsvětější Trojice

 • Velké Pán Bůh za přípravu a účast na svatodušní vaječině!
 • Ve středu 29. 5. v Jaktaři a v pátek 31. 5. v Kateřinkách v 18:15 h. proběhnou přípravy na biřmování.
 • Ve čtvrtek 30. 5. si naše diecéze připomíná 28 let od svého založení. Modleme se za ni a její představitele.
 • Ve čtvrtek slavíme slavnost Božího těla. V Jaktaři ji budeme slavit v onen den, v Kateřinkách v neděli. Po obou mších sv. proběhne tradiční průvod s Nejsvětější svátostí ke čtyřem oltářům. Velice prosím všechny farníky včetně našich dětí, aby přišli na tuto krásnou slavnost. Prosím o přípravu oltářů a také, kdo má možnost, vzít děvčátkům květy do zásoby na sypání.

 

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 26. 5. do 2. 6. 2024

Ohlášky ze slavnosti Seslání Ducha svatého

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na charitu a za přípravu a účast na vaječině v Jaktaři! Dnes odpoledne se těšíme na vaječinu v Kateřinkách, jste srdečně zváni!
 • Klub svaté Anežky zve na přednášku plukovníka Ing. Františka Valdštýna na téma: „Pražský groš, měna celoevropského významu“, která se uskuteční v úterý 21. 5. v 16 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě v prvním poschodí. Všichni jste srdečně zváni.
 • Ve středu 22. 5 se sejdeme na jaktařské faře v 18:30 h. s dospělými, kteří poprvé přistoupí ke stolu Páně.
 • V sobotu 25. 5. uzavřou ve farním kostele v Kateřinkách církevní sňatek Michal Novakovský a Adéla Bilonohová.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 19. 5. do 26. 5. 2024