Archiv pro měsíc: Únor 2022

Ohlášky z 8. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku Haléř sv. Petra!
 • Slavením liturgie Popeleční středy vstoupíme do posvátné doby postní. Kajícím průvodem zahájíme obě mše sv. V jejich průběhu budou všichni věřící označováni popelem. Pamatujme, že v tento den jsme vázáni postem od masa (teplokrevných zvířat) a postem újmy (jednodenní nasycení). Podle přání papeže obětujme tento půst za mír na Ukrajině.
 • Zapojme se do hlubokého prožívání postní doby: držením postu, četnější modlitbou, postní almužnou a také hojnější účastní na mších svatých a křížových cestách. Prosím, abyste si jednotlivci nebo společenství rozdělili vedení nedělních křížových cest. Zapsat se můžete v sakristiích.
 • V tomto týdnu proběhnou obvyklé návštěvy nemocných.
 • Příští týden je první neděle měsíce, na jaktařské faře jste po mši sv. zváni na dobrou kávu.
 • Biskupy Čech a Moravy byla vyhlášena sbírka na pomoc Ukrajině. V našich farnostech proběhne příští neděli.
 • S časovým předstihem vás srdečně zveme na benefiční koncert, který proběhne 11. 3. v 18:30 hod. v kostele sv. Kateřiny v Kateřinkách. Vstupenky se budou prodávat na místě a výtěžek z nich půjde na obnovu kateřinských varhan.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 27. 2. do 6. 3. 2022

Ohlášky ze 7. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy!
 • Připomínám, že dnes v 12:10 hod. v pořadu Křesťanský magazín na ČT 2 zazní několik slov k osobnosti P. Aloise Šebely. Také se můžete těšit na záběry točené v našich kostelích! V konkatedrále byla rovněž zahájena výstava o všech třech kněžích z Opavska, kteří před osmdesáti lety zahynuli v koncentračních táborech. Nezapomeňte ji navštívit.
 • Jak již všichni víme, zemřel náš diecézní biskup Mons. František Václav Lobkowicz ve věku nedožitých 75 let. Jeho pohřeb bude v sobotu 26. 2. v 11:00 hod. v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Poté bude jeho tělo přeneseno a pochováno v kostele sv. Václava. Přenos pohřebních obřadů bude zajištěn televizí Noe. Pět minut před jedenáctou hodinou se rozezní v celé diecézi zvony. Zádušní mši sv. za našeho biskupa a mého světitele budu sloužit zítra v pondělí 21. 2. v 8:00 hod. v kapli na jaktařské faře. Jste zváni k účasti!
 • Ve středu 23. 2. v 19:00 hod. proběhne na jaktařské faře další katecheze.
 • Příští neděli proběhne v našich farnostech sbírka „Haléř sv. Petra“ na fond Svatého otce pro pomoc nejpotřebnějším.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 20. 2. do 27. 2. 2022

Zemřel biskup František Václav Lobkowicz

Ve věku 74 let zemřel ve čtvrtek 17. února 2022 biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz. Na věčnost byl povolán zaopatřen svátostmi v Městské nemocnici v Ostravě, kde byl krátce hospitalizován. V čele diecéze stál od jejího založení v roce 1996.

https://doo.cz/posledni-zpravy/5290–zemrel-biskup-mons-frantisek-vaclav-lobkowicz-o-praem.html

Ohlášky z 6. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na pojištění budov farností.
 • Dnes si připomínáme 80. výročí hrdinské smrti P. Aloise Šebely. V obou kostelích máme pietní místo, kde si můžeme přečíst text o jeho životě a zároveň se za něj i za další zemřelé kněze pomodlit. Byl bych rád, kdyby tato připomínka byla zároveň povzbuzením k horlivější modlitbě za nová kněžská povolání. Příští neděli 20. 2. v 12:10 hod. v pořadu Křesťanský magazín na ČT 2 zazní několik slov k jeho osobnosti. Také se můžete těšit na záběry točené v našich kostelích!
 • Ve středu 16. 2. v 19:00 hod. proběhne na jaktařské faře pastorační schůzka. Jsou zváni všichni farníci, kteří chtějí jakkoli pomoci v pastoraci.
 • V pátek jsme slavili památku Panny Marie Lurdské, světový den nemocných. Svátost pomazání nemocných se bude hromadně udělovat při mších svatých příští neděli 20. 2. Prosím zájemce, aby si vykonali sv. zpověď. Ať se nezdráhají přistoupit všichni ti, kdo jsou vážně nemocní, nebo pociťují tíži vyššího věku!
 • Jelikož je příští neděle třetí nedělí měsíce, proběhne obvyklá měsíční sbírka na opravy.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 13. 2. do 20. 2. 2022

Ohlášky z 5. neděle v mezidobí

 • Upřímné Pán Bůh zaplať za společné slavení svátku Hromnic a za veškerou pomoc při úklidu vánoční výzdoby!
 • Po dnešních mších sv. se bude ještě udělovat starobylé svatoblažejské požehnání proti nemocem krka. Přijmout jej může každý, dokonce i nepokřtěný.
 • Na jaktařské faře dnes proběhne farní kavárna po mši sv. Přijměte pozvání ke krátkému posezení u dobré kávy.
 • Ve středu 9. 2. v 19:00 hod. proběhne na jaktařské faře další katecheze.
 • Ve středu 9. 2. si rovněž připomínáme 80. výročí hrdinské smrti P. Aloise Šebely. Na radiu Proglas zazní v 20:15 hod. slovo Dr. Jana Larische na toto téma. V našich farnostech si ono výročí připomeneme příští neděli 13. 2., kdy sem o. Jan přijede a po mších sv. bude mít krátké povídání o P. Šebelovi.
 • V pátek slavíme památku Panny Marie Lurdské, je to světový den nemocných. Na konci středeční a páteční adorace budu udělovat nemocným tzv. lurdské požehnání, které se Nejsvětější svátostí uděluje individuálně. Svátost pomazání nemocných se bude hromadně udělovat při mších svatých v neděli 20. 2. Zájemci mohou již přistupovat ke svátosti pokání.
 • Všem farnostem byla zvýšena částka, kterou platí za pojištění budov. Každá z našich farností má platit necelých 8000 Kč za tento rok. Sbírku příští neděle bychom měli na tento účel.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 6. 2. do 13. 2. 2022