Archiv pro měsíc: Březen 2021

Ohlášky z Květné neděle

 • V sobotu proběhlo předvelikonoční zpovídání. Velmi děkuji o. Janovi za pomoc. Poslední příležitost se vyzpovídat před svátky bude ve středu před večerní mší sv. v Jaktaři. Pokud někdo ze závažných důvodů nestihl sv. zpověď, ať se neváhá individuálně domluvit!
 • Dnešní nedělí vstupujeme do slavení Svatého týdne. Srdečně zvu všechny farníky k účasti na slavnostních bohoslužbách Velikonočního třídení, alespoň on-line formou.
 • Na Zelený čtvrtek bude po mších sv. v každém farním kostele krátká pobožnost v Getsemanech. Sbírka tohoto dne završuje naši postní almužnu. Je tedy určena na pomoc farnostem bývalých farářů našich farností.
 • Velký pátek je dnem přísného postu od masa a újmy (nasycení jednou za den). V tento den se naposledy společně pomodlíme křížovou cestu. Sbírka bude podle pokynů ČBK na pomoc Svaté zemi.
 • Na Bílou sobotu bude v obou farních kostelech adorace v Božím hrobě od 9:00 do 15:00. Velmi prosím úplně všechny farníky, aby se v průběhu dne přišli pomodlit! Na velikonoční vigilii si nezapomeňte s sebou vzít svíčky.
 • Na konci slavnostních mší svatých příští neděli se budou žehnat velikonoční pokrmy. Sbírka této neděle je určena na kněžský seminář.
 • Začalo sčítání lidu, zatím on-line formou. Nezapomeňme tedy uvést, že jsme věřící hlásící se k Římskokatolické církvi.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 28. 3. do 4. 4. 2021

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Bratři a sestry,

27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.

Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik. Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.

Celý příspěvek

Ohlášky z 5. neděle postní

 • Veliké Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na Televizi Noe.
 • Ve středu 24. 3. proběhne na jaktařské faře další katecheze pro dospělé v 19:00 h.
 • V sobotu 27. 3. bude v obou farnostech příležitost se vyzpovídat před Velikonocemi. Ve 13:00 h. bude možnost se vyzpovídat ve Vlaštovičkách a v 13:30 h. v Milostovicích (není uvedeno na plakátku). Od 14:00 h. pak zpovídáme v Jaktaři a od 15:00 h. v Kateřinkách. Neváhejte přijít očistit svou duši!
 • V noci ze soboty na neděli se mění čas na tzv. letní.
 • Příští neděli slavíme vjezd Páně do Jeruzaléma, nezapomeňte si s sebou vzít „kočičky“.
 • Stále platí má výzva farníkům k zapojení do modlitby Živého růžence a úklidových skupin v našich farnostech.
 • Na nástěnkách visí list našich biskupů, který si můžete přečíst a ve kterém nám připomínají, že během nadcházejícího sčítání lidu se nemáme zapomenout uvést jako věřící hlásící se k Římskokatolické církvi.
 • Na nástěnkách už visí plakáty s rozpisem velikonočních bohoslužeb. Vzadu v kostelích si můžete rozebrat tyto plakátky vytištěné černobíle na A5 pro vaši soukromou potřebu. Každý den bude bohoslužba z Jaktaře přenášena online. Vzadu jsou také seznamy na adoraci v Božím hrobě na Bílou sobotu. Prosím opravdu všechny farníky, i ty, kteří nás sledují online, aby se zapsali a přišli se takto individuálně pomodlit.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 21. 3. do 28. 3. 2021

Ohlášky ze 4. neděle postní

 • Veliké Pán Bůh zaplať všem věřícím, kteří ve středu adorovali a modlili se v kateřinském farním kostele za nová kněžská a řeholní povolání!
 • Dnes je měsíční sbírka na opravy našich kostelů. Příští týden proběhne diecézní sbírka na Televizi Noe. Všem dárcům veliké Pán Bůh zaplať!
 • Stále je možné zapsat se na vedení několika posledních křížových cest v našich farnostech.
 • V rámci přípravy na Velikonoce si, prosím, nezapomeňte už nařezat „kočičky“ a také připravit svíci k obnově křestního slibu.
 • Chtěl bych poděkovat všem, kteří se v našich farnostech modlitbou a obětí zapojují do pastorační práce. K obojímu chci vyzvat i další farníky. Růže Živého růžence pomalu přicházejí o své členy, přijměte tedy na sebe lehký úkol každodenní modlitby desátku růžence i vy mladší! Řídnou i řady těch, kteří uklízejí naše kostely, pomozte všichni, kteří máte stále dost sil! Na obojí je možné se zapsat v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 14. 3. do 21. 3. 2021

Ohlášky z 3. neděle postní

 • Dnes je první neděle v měsíci, mění se desátky Živého růžence. Při obchůzkách nemocných na první pátek přijalo svátost pomazání nemocných 18 farníků.
 • 3. je den vzájemných modliteb farnosti Opava-Kateřinky a bohoslovců kněžského semináře v Olomouci. Zároveň má v těchto dnech proběhnout adorační program „24 hodin pro Pána“. I otec biskup – administrátor nás pozval k obnově adoračních dnů ve farnostech. Proto bude ve středu v Kateřinkách celodenní adorace Nejsvětější svátosti. Bude začínat v 8:30 h. a končit v 15:00 h. modlitbou litanií a svátostným požehnáním. Velmi prosím farníky, aby se zapsali na půlhodinovou adoraci a zaplnili tak všechna okénka, aby byla zajištěna kontinuální „stráž“ Eucharistie.
 • Ve stejný den proběhne další katecheze pro dospělé v 19:00 h. na jaktařské faře.
 • Připomínám, že se v našich farnostech v době postní modlíme pobožnost křížové cesty. Na vedení těchto pobožností o nedělích je stále možné se zapsat – jednotlivec, rodina, skupina nebo společenství.
 • Příští neděli, tj. druhou v měsíci, se v obou farnostech uskuteční měsíční sbírka na opravy.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 7. 3. do 14. 3. 2021