Archiv pro měsíc: Duben 2017

Dokument o papeži Františkovi

Vážení farníci, návštěvníci našeho webu.

Předkládám vám odkaz na dvoudílný francouzský dokument Svatý otec František odvysílaný ČT – 1. díl, 2. díl. Pořady jsou ke zhlédnutí omezený počet dní, tak neváhejte a vytvořte si čas! Mladší pozvěte své starší (kteří tak dobře nevládnou technikou) a podívejte se na docela vydařený souhrn života papeže Františka. Více vám nebudu prozrazovat, aby byl zážitek co nejhutnější. Za sebe jenom dodávám, že jsem oba díly (každý cca po 60 minutách) shlédl se zaujetím.

Pěkné pokoukání!

SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Pondělí – Velikonoční oktáv
Neděle –2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Božího milosrdenství

 • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE od 18.45 hod. na téma: Plodnost jako manželské dobro.
 • Farní pouť se uskuteční v sobotu 29. 4., pojedeme do Dubu na Moravě a poté do Kroměříže do Arcibiskupských sklepů. Vyjedeme v 7.30 hod. a návrat do 19.00 hod. Prosím pište se na papír vzadu v kostele.
 • Rád bych na závěr, chtěl poděkovat všem, kteří se zasloužili o pěkné prožívání velikonočního tridua – uklizečkám, těm, kteří nazdobili kostel; schole, ministrantům, varhaníkům, i těm, kteří pomohli vyleštit svícny, těm, kteří dělali technické zabezpečení, jsem si vědem, že mnohé z Vás to stalo hodně času a jsem za to Pánu Bohu vděčný, protože bez vaší práce by liturgie nebyla nádherné prožívána. A v neposlední řadě, bych chtěl také poděkovat vám všem, kteří jste se účastnili, že jsme společně mohli proniknout tajemství velikonoční oběti.

 

Farní poutní zájezd

Kdy: sobota 29.4.2017

Odjezd: 7:30 zastávka MHD 212 Jaktař-škola

Návrat: kolem 19:00 do Opavy (či dle domluvy)

Program:

 • Mše svatá v poutním chrámu Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou
 • Občerstvení v prostorách poutního areálu ze svých zásob (budou zajištěny pouze tekutiny – káva, čaj, voda)
 • Prohlídka Arcibiskupských vinných sklepů v Kroměříži s dobrovolnou degustací vín
 • Volně organizovaný čas v městě Kroměříž – např. Květinová zahrada, Arcibiskupský zámek, podzámecká zahrada s minizoo, zrcadlový sál na náměstí, a další. (domluva přímo v autobuse)

Cena: cesta + prohlídka sklepů 260,– [cena platná při plné obsazenosti autobusu] + (degustace vín 60,–)

Další výdaje si hradí každý sám – doporučené kapesné …

Přihlášky: v kostele v Jaktaři nebo na této adrese – https://goo.gl/forms/3eWjx696PaNN3eyJ2

28/4/2017 20:00 – Aktuální stav přihlášených 49; volné místa 8.

„On vpravdě ráno vzkříšen vstal! Proč hledat v prázdném hrobě dál?“,

zněly radostné zpěvy scholy na Bílou sobotu. Obřady „veliké noci=Velikonoc“ začaly po západu slunce. V kostele se zhasla všechna světla a my jsme se shromáždili kolem ohně, který hořel před kostelem. Po požehnání ohně následovalo požehnání velikonoční svíce – „paškálu“.

Celý příspěvek

Velký pátek

Na Velký pátek se připomíná smrt Ježíše Krista na kříži. Je to výhradní den v roce, kdy středem církevní liturgie a jejím vrcholným momentem není eucharistie, ale kříž.
Nepatrným projevem naší účasti na Kristově utrpení je náš dnešní půst.
Na začátku obřadů padá kněz před oltářem na tvář, aby tak vyjádřil náš zármutek nad Kristovým utrpením, ale i naši ochotu nést životní kříže a tak Ježíše následovat.

Květná neděle

Dnes jsme si společně s celou církví připomněli slavný vjezd Krista Pána do Jeruzaléma.

…Květnou nedělí církev vstupuje do tajemství svého Pána ukřižovaného, pohřbeného a vzkříšeného… …Ježíšův vjezd do Jeruzaléma je předobrazem jeho královské a velekněžské vznešenosti…Křesťané napodobují volání a projevy zástupů, které vyšly naproti Pánu a volaly „Hosana“… (Z misálu)

Pomazání nemocných

Již tradičně na pátou neděli postní jsme se v naší farnosti modlili za nemocné. Otec Petr uděloval v našem kostele svátost pomazání nemocných.

 

 

 

Z modlitby:

Bože, tvůj služebník (tvá služebnice) přijme s vírou svátost nemocných; prosíme tě: ať ho (ji) pomazání tímto olejem posilní a uleví mu (jí) v bolestech. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha Svatého. Amen.

Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní. Amen.

Celý příspěvek

5. NEDĚLE POSTNÍ

Neděle – KVĚTNÁ NEDĚLE

 • Příští neděli křížová cesta v neděli nebude.
 • Příští neděli (květná) mše svatá bude jenom v 9.00 hod. s žehnáním kočiček a průvodem.
 • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné a budu jim udělovat pomazání nemocných.
 • Tento pátek povedou křížovou cestu MINISTRANTI. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele. Večerní mše svatá začne hned bezprostředně po ukončení pobožnosti.

Celý příspěvek