Archiv pro měsíc: Srpen 2020

Ohlášky z 22. neděle v mezidobí

 • Začíná školní rok 2020/2021. Na závěr dnešní mše svaté obdrží zvláštní požehnání žáci a studenti. Zahajovací mše sv. církevní školy v Jaktaři bude zde v úterý 1. 9. v 8:30 hod. Na ni jsou zváni všichni farníci. Naši studenty vybízím, aby se před začátkem školního roku vyzpovídali!
 • Nejbližší pátek je první v měsíci, budou tedy obvyklé návštěvy nemocných – ve čtvrtek především v Jaktaři a v pátek především v Kateřinkách.
 • Příští neděle je první nedělí měsíce září, mění se tedy desátky Živého růžence. Dále bude po mši svaté v Jaktaři na faře kavárna a knihovna.
 • Chtěl bych pozvat všechny pokřtěné děti našich farností na vyučování náboženství, které v průběhu měsíce začne v obou farnostech. Náboženství se v Kateřinkách bude učit na škole „Vrchní“ a v Jaktaři na církevní škole. Samozřejmě i děti z ostatních škol mohou docházet na tyto hodiny. Rozvrh hodin bude vyvěšen v průběhu měsíce na nástěnkách i na internetových stránkách, jakmile se sejdou přihlášky a domluví se časy vyučování.
 • Zvu také naše děti k pravidelné účasti na nedělní mši svaté. Na konci každé z nich dostanou nedělní obrázek a sladkost.
 • Chci nabídnout všem dospělým, kteří by se chtěli dát pokřtít, nebo se chtějí připravit k první sv. zpovědi a prvnímu sv. přijímání, možnost společných katechezí na faře. Tyto katecheze budou otevřené i pro farníky, kteří se chtějí prohloubit ve své víře, ale iniciační svátosti již přijali. Nahlásit své jméno a kontakt můžete v sakristiích našich kostelů.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 30. 8. do 6. 9. 2020

Ohlášky z 21. neděle v mezidobí

 • V tomto týdnu pokračuje dovolená duchovního správce. Mše svaté budou slouženy podle aktuálního pořadu bohoslužeb. Úřední záležitosti je možné vyřídit v měsíci září. Domluvit zaopatření nemocných nebo pohřeb je možné na telefonním čísle farnosti.
 • Pro zjednodušení pastorace obou farností a dvou opavských nemocnic bylo zrušeno jaktařské telefonní číslo a ponecháno číslo Kateřinek jako jediné oficiální farní číslo. E-maily obou farností zůstávají v platnosti; je možné psát na kterýkoliv z nich. K internetovým stránkám farnosti Jaktař budou připojeny informace z farnosti Kateřinky, aby tak vznikly jedny stránky pro obě farnosti. Rovněž z důvodu zjednodušení a také pro dosažení nižších výdajů byly zřízeny nové účty obou farností u Fio banky. Staré účty ještě po nějaký čas poběží, pak ale budou zrušeny. Všechny tyto změny jsou již uvedeny na internetových stránkách.
 • V úterý 25. srpna se v kostele sv. Vojtěcha v 19 hodin uskuteční slavnostní koncert k inauguraci renovovaných varhan. Účinkují: Petr Čech (varhany), Alena Mazgajová Čechová (housle), Patricia Janečková (zpěv).
 • Blíží se začátek školního roku 2020/2021. Příští neděli 30. 8. budeme prosit Ducha Svatého o pomoc pro všechny žáky a studenty. Zvláště oni jsou na tyto mše sv. zváni, kdy na závěr obdrží zvláštní požehnání. Zahajovací mše sv. církevní školy v Jaktaři bude v úterý 1. 9. v 8:30 hod. ve farním kostele. Všichni studující jsou také zváni, aby se před začátkem školního roku vyzpovídali!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 23. 8. do 30. 8. 2020

Ohlášky z 20. neděle v mezidobí

 • Dnes probíhá v našich kostelích měsíční sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať za vaše dary!
 • Naše jaktařská schola se dnes vrací ze svého soustředění. Věříme, že všichni účastníci prožili požehnaný čas.
 • Pro zjednodušení pastorace obou farností a dvou opavských nemocnic bylo zrušeno jaktařské telefonní číslo a ponecháno číslo Kateřinek jako jediné oficiální farní číslo. E-maily obou farností zůstávají v platnosti; je možné psát na kterýkoliv z nich. K internetovým stránkám farnosti Jaktař budou připojeny informace z farnosti Kateřinky, aby tak vznikly jedny stránky pro obě farnosti. Rovněž z důvodu zjednodušení a také pro dosažení nižších výdajů byly zřízeny nové účty obou farností u Fio banky. Staré účty ještě po nějaký čas poběží, pak ale budou zrušeny. Všechny tyto změny jsou již uvedeny na internetových stránkách.
 • Ve dvou posledních srpnových týdnech čerpá duchovní správce svou dovolenou. Mše svaté budou slouženy podle aktuálního pořadu bohoslužeb. Úřední záležitosti je možné vyřídit v měsíci září. Domluvit zaopatření nemocných nebo pohřeb je možné na telefonním čísle farnosti.
 • V neděli 23. 08. se uskuteční tradiční Orelská pouť na sv. Hostýn. Podrobnosti a způsob přihlašování jsou vyvěšeny na nástěnkách.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 16. 8. do 23. 8. 2020

Ohlášky z 19. neděle v mezidobí

 • V našich farnostech proběhl příměstský tábor. Pán Bůh zaplať všem, kteří ho připravili! Jaktařská schola dnes odjíždí na své soustředění, vyprošujeme jim Boží požehnání a krásný a plodně strávený čas.
 • Ve čtvrtek bude v kostele minoritů fatimská pobožnost. Podrobnosti jsou na nástěnkách.
 • V sobotu je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Je to doporučený svátek, proto by se měl každý věřící katolík, který nemá nějakou překážku, účastnit mše svaté. V Kateřinkách bude mše sv. jako obvykle v 8:00 hod. a na Jaktaři je přidána v 17:30 hod. Podle tradice se dnes světí byliny a květiny. Můžete si je tedy přinést a budou po mši sv. posvěceny.
 • Příští neděle je třetí nedělí v měsíci. V obou farních kostelích bude měsíční sbírka na opravy.
 • V neděli 23. 08. se uskuteční tradiční Orelská pouť na sv. Hostýn. Podrobnosti a způsob přihlašování jsou vyvěšeny na nástěnkách.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 9. 8. do 16. 8. 2020

Ohlášky z 18. neděle v mezidobí

 • Dnes je první neděle v měsíci, posouvají se tajemství Živého růžence. Po mši svaté bude na faře v Jaktaři farní kavárna a možnost půjčit si knihy v knihovně. Jste co nejsrdečněji zváni.
 • Tento týden probíhá příměstský tábor pro děti na jaktařské faře. Účastníky můžeme doprovázet svou každodenní modlitbou.
 • V pondělí 3. 8. se uskuteční u opavských minoritů v kostele sv. Ducha slavnost Porcinkule. Slavnostní mše sv. budou slouženy v 7:00, 8:00 a 17:00 hod. Po splnění obvyklých podmínek je možnost získat plnomocné odpustky.
 • Pátek tohoto týdne je první v měsíci. Ve čtvrtek a v pátek budou tedy probíhat návštěvy nemocných. Jste zváni přihlásit své příbuzné, známé nebo sousedy, kteří by měli zájem.
 • V neděli 23. 08. se uskuteční tradiční Orelská pouť na sv. Hostýn. Podrobnosti a způsob přihlašování jsou vyvěšeny na nástěnkách.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 2. 8. do 9. 8. 2020