Archiv pro měsíc: Březen 2017

4. NEDĚLE POSTNÍ

Neděle – 5. NEDĚLE POSTNÍ

 • Příští neděli bude v 15.00 hod. křížová cesta ve farním kostele za FARNOST.
 • V pondělí v 17.00 hod. je možnost adorace a také sv. smíření před večerní mši svatou ve Vlaštovičkách.
 • Ve čtvrtek 30. 3. budou HOVORY O VÍŘE na faře v 18.45 hod. Téma: Cíl manželství a svátostná povaha manželství.
 • Tento pátek povedou křížovou cestu TATÍNKOVÉ. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele. Večerní mše svatá začne hned bezprostředně po ukončení pobožnosti.
 • 31. 3. v pátek budu navštěvovat nemocné, které nenavštěvují na první pátek a přijímají svátosti pouze před svátky. Prosím o nahlášení nemocných v zákristii.

Celý příspěvek

3. NEDĚLE POSTNÍ

Pondělí – Slavnost sv. Josefa, snoubence PM
Sobota - Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Neděle – 4. NEDĚLE POSTNÍ

 • Příští neděli křížová cesta bude v 15.00 hod. ve farním kostele za obec Vávrovice, Palhanec, Karlovec.
 • V pondělí je slavnost sv. Josefa, snoubence PM mše svatá bude ve farním kostele v 17.30 hod.
 • V úterý jsou na faře MODLITBY OTCŮ v 19.00 hod.
 • Tento pátek povedou křížovou cestu MAMINKY. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele.
 • 24 HODIN PRO PÁNA: v pátek od 15.00 hod. celodenní adorace před NS, v kostele se vystaví do 19.00 hod. Od 19.00 – 15.00 hod. bude adorace probíhat ve farní kapli. rozpis po hodině.
 • V sobotu 25. 3. je slavnost Zvěstování Páně mše svatá je v 7.00 hod.

 

2. NEDĚLE POSTNÍ

Pondělí – Výročí dne zvolení papeže Františka
Neděle – 3. NEDĚLE POSTNÍ

 • Příští neděli křížová cesta bude v Jarkovicích v 15.00 hod.
 • Ve čtvrtek od 17.00 hod. v Milostovicích bude možnost adorace a také sv. smíření.
 • Tento pátek povedou křížovou cestu MLÁDEŽ. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele. Večerní mše svatá začne hned bezprostředně po ukončení pobožnosti.
 • V sobotu 18. 3. bude duchovní rekolekce s farní mládeži na Cvílíně v domečku od 8.30 hod.

Postní duchovní rekolekce.

V sobotu 11. března jsme na faře prožili postní duchovní obnovu s P. Michalem Jadavanem – farním vikářem z Oder.
Tématem rekolekcí byla blahoslavenství. Otec Michal uvedl ke každému blahoslavenství protiklad. Například protikladem lásky je závist, jako protiklad milosrdenství – uvedl lakotu, atd. Z dalších myšlenek, které mě zaujaly: V dnešní společnosti, žijící bez Boha, si rozhoduje každý sám, co je dobré a co zlé. Žádné mantinely jakoby neexistovaly. Obvykle nějaká autorita – například vědci, určí, co je dobré a co ne – ovšem také bez Boha. Milující rodič vychovává svoje děti tím, že nastaví mantinely, aby děti poznaly, co je dobro a co je zlo. Příkladem je nám sám Bůh. Ten nám dává poznat pravdu – co je to dobro a co je zlo.

P. Michal Jadavan

Tyto postní rekolekce byly pro naši cca dvacítku zúčastněných přínosem. Oživili jsme si, co jsme kdysi pozapomněli.

Děkujeme našemu otci Petrovi za zorganizování duchovní obnovy a též otci Michalovi, že nás v postní době povzbudil ke konání dobra.

Jan Hanuš st.