Archiv pro měsíc: Listopad 2022

Ohlášky z 1. neděle adventní

 • Dnešním slavením 1. neděle adventní zahajujeme nový liturgický rok a žehnáme adventní věnce, které jste si přinesli. Ti, kdo měli adventní věnec objednaný v církevní škole, ať se prosím dostaví po mši sv. do sakristie.
 • Srdečně zvu farníky – dospělé i děti – k společnému prožívání adventu: zahájení každé všední mše sv. ve tmě se svícemi a lampiony a k plnění úkolů, které si každou neděli můžeme vzít.
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé měsíční návštěvy nemocných.
 • Příští neděli nás na obou mších sv. navštíví vzácný host a po mši sv. v Jaktaři proběhne na faře kavárna.
 • Zapisujeme úmysly mší sv. na první pololetí roku 2023. Prosím, aby ti, kdo slaví životní jubileum nebo výročí církevního manželství či jiné a chtějí poděkovat Bohu slavením eucharistické oběti, přišli zapsat svou intenci co nejdříve, aby měli vyhovující termín.
 • S blížícím se koncem občanského roku vám chci připomenout možnost darovat farnosti dar, nechat si vystavit potvrzení a odečíst si tak tuto částku z daní. Pán Bůh zaplať za každý takový dar!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 27. 11. do 4. 12. 2022

Ohlášky ze slavnosti Krista Krále

 • Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy kostela.
 • Církevní škola sv. Ludmily opět nabízí možnost, že žáci připraví farníkům adventní věnce (do 30 ks). Jejich zakoupením přispějete na dítě, které má škola v adopci na dálku. Cena je tedy 400 Kč. Zapište se prosím na seznam vzadu v kostele. Můžete si vybrat z několika barev svíček. Dnes je poslední možnost si je objednat.
 • V sakristiích si můžete stále zakoupit misijní kalendáře za částku alespoň 250 Kč. Přijďte si je prosím koupit a podpořit tak ještě misie!
 • Ve středu 23. 11. proběhne v 19:00 h. na jaktařské faře další katecheze.
 • Ve čtvrtek bude v Jaktaři mše sv. výjimečně v 9:30 h., večer mše sv. nebude. V listopadu totiž slaví kněží děkanátu koncelebrovanou mši sv. za + kněze z děkanátu Opava a následuje schůze. Přijatou intenci odsloužím při této mši sv. Všichni farníci jsou srdečně zváni.
 • Ve čtvrtek také proběhne modlitba růžence v Domově sv. Kateřiny na ul. Rolnická v 9:30 h.
 • Při příležitosti svátku sv. Kateřiny přijměte pozvání na punč, který bude připraven po páteční mši sv. v Kateřinkách.
 • Příští nedělí vstoupíme do nového liturgického roku. Nezapomeňte si s sebou vzít adventní věnce, které budeme světit na počátku mše sv.
 • Zapisujeme úmysly mší sv. na první pololetí roku 2023. Prosím, aby ti, kdo slaví životní jubileum nebo výročí církevního manželství či jiné a chtějí poděkovat Bohu slavením eucharistické oběti, přišli zapsat svou intenci co nejdříve, aby měli vyhovující termín.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 20. 11. do 27. 11. 2022

Ohlášky z 33. neděle v mezidobí

 • Dnes probíhá sbírka na katolická média – TV Noe, rádio Proglas atd. Pán Bůh zaplať! Dnes odpoledne také proběhne pouť v Kerharticích, jak bylo hlášeno. Zájemci se prosím přihlaste v sakristiích.
 • Tento týden konám své povinné každoroční exercicie. Vyřizování úředních záležitostí prosím nechejte na další týden. Pohřeb můžeme rovněž domluvit na následující týden. V případě zaopatření nemocného se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
 • Zapisujeme úmysly mší sv. na první pololetí roku 2023. Prosím, aby ti, kdo slaví životní jubileum nebo výročí církevního manželství či jiné a chtějí poděkovat Bohu slavením eucharistické oběti, přišli zapsat svou intenci co nejdříve, aby měli vyhovující termín.
 • V sakristiích si můžete stále zakoupit misijní kalendáře za částku alespoň 250 Kč. Přijďte si je prosím koupit a podpořit tak ještě misie!
 • Od 18. do 20. listopadu proběhne v Opavě Diecézní setkání mládeže.
 • Příští neděli proběhne měsíční sbírka na opravy kostela.
 • Církevní škola sv. Ludmily opět nabízí možnost, že žáci připraví farníkům adventní věnce (do 30 ks). Jejich zakoupením přispějete na dítě, které má škola v adopci na dálku. Cena je tedy 400 Kč. Zapište se prosím na seznam vzadu v kostele. Můžete si vybrat z několika barev svíček.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 13. 11. do 20. 11. 2022

Ohlášky z 32. neděle v mezidobí

 • Dnes bude v Jaktaři po mši sv. farní kavárna a odpoledne bude v kostele v 15:00 h. pobožnost za zemřelé. V Kateřinkách bude pobožnost za zemřelé na hřbitově v 14:00 h. Ode dneška také zapisujeme úmysly mší sv. na první pololetí roku 2023!
 • Pán Bůh zaplať za slavení „dušičkových dní“ a za modlitbu otčenášků. V pohraničí bude odslouženo 25 mší sv. za tyto zemřelé.
 • V sakristiích si můžete stále zakoupit misijní kalendáře za částku alespoň 250 Kč. Přijďte si je prosím koupit a podpořit tak ještě misie!
 • Do 8. listopadu trvá možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci na hřbitově. Podmínky: vykonat v nejbližších dnech svátost pokání, přistoupit ke Stolu Páně, mít úmysl odpustky získat a nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, pomodlit se na úmysl papeže např. Pod ochranu tvou a jakoukoli modlitbu za zemřelé.
 • Ve středu 9. 11. proběhne na jaktařské faře v 18:30 h. pastorační schůzka, kde budeme plánovat následující měsíce ve farnostech. Všichni, kdo se chtějí zapojit, jsou zváni.
 • Ve čtvrtek 10. 11. proběhne v 19:00 h. na jaktařské faře další katecheze.
 • V sobotu 12. 11. v 15:00 h. proběhne modlitba za oběti válek a násilí na německém vojenském hřbitově v areálu městského hřbitova.
 • Příští neděli 13. 11. proběhne v celé diecézi sbírka na katolická média.
 • Farnost Bohdanovice nás srdečně zve na pouť za sv. Martinem, která proběhne v neděli 13. 11. v Kerharticích. Pokud máte zájem, přihlaste se v sakristiích, domluví se pak čas a místo srazu i odvoz.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 6. 11. do 13. 11. 2022