Archiv pro měsíc: Listopad 2014

Na faře jsme pili kafe a čaj.

Na slavnost Krista Krále se po mši svaté sešlo zhruba třicet farníků na historicky první „farní kavárně“. Zúčastnění obsáhli snad všechny věkové kategorie – od dvouletých až po seniory. Kromě kávy jsme popíjeli také čaj a k tomu jsme pojídali výtečné zákusky a buchty, které přinesli sami příchozí. Slavnostní byla nejen tabule, ale i nálada, s níž jsme se zhruba po hodině vydali do svých domovů. Dobrý pocit ze setkání nepřekazil ani nedělní oběd v pozdějším termínu. Už teď se těšíme na další setkání ve farní kavárně.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Pondělí 24.11. – Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů mučedníků
Neděle 30.11. - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – B

• Mše svaté ve čtvrtek večer v Milostovicích nebude, ale ráno v 7.00 hod,
• Ve čtvrtek nebudou HOVORY O VÍŘE, protože na biskupství bude přednáška o financování církve pro kněze a zástupce ekonomických rad farností od 17.00 – 19.00 hod.
• Výuka náboženství probíhá jako obvykle.

Celý příspěvek

Modlitby otců

Na naší krásné faře se 4. listopadu sešli otcové z naší farnosti i hosté nejenom z Opavy k první modlitbě otců. Je to krátké setkání předem strukturované, díky němuž se mohou cíleně a soustředěně modlit otcové za ty, jenž jsou jim zvláště svěřeni.

Tato modlitba je opakovaná v dohodnutých termínech (prozatím se budeme snažit o čtrnáctidenní interval) a čase (prozatím 19:00) a je možná díky laskavému svolení našeho duchovního správce otce Petra přímo ve farní kapli.

Druhé setkání je naplánováno na 25. listopadu v 19:00 ve farní kapli.

Bližší informace na telefonu 731953961.

Výsledky sčítání farnosti

Celkem odevzdalo lístek 215 lidí, z toho bylo 42 % mužů a 58 % žen. Dále 37 % farníků uvedlo, že jsou výdělečně činní a 63 % uvedlo opak. Následují věkové pyramidy s rozdělením podle pohlaví a výdělečné činnosti.

Celý příspěvek

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Pondělí – Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitelé církve
Úterý – Památka sv. Martina, biskupa
Středa – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Čtvrtek - Památka sv. Anežky České, panny
Neděle – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Ve středu po večerní mši svaté v 18.30 hod. bude pastorační rada.
  • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na téma: Kristovo vzkříšení je pro nás pramenem naděje v 18.45 hod. na faře.
  • Sobotní večerní mše svatá je v 18.00 hod. ve Vlaštovičkách.
    V sobotu je další setkání biřmovanců od 19.00 hod. na faře.