Archiv pro měsíc: Leden 2021

Ohlášky z 4. neděle v mezidobí

 • V úterý slaví Církev významný svátek Uvedení Páně do chrámu. V obou farních kostelích budou slouženy mše svaté s žehnáním svící – hromnic. Tyto svíce si prosím přineste s sebou. Pořídit si je můžete např. ve výdejním okénku Karmelitánského knihkupectví na Dolním náměstí.
 • Ve středu slavíme svátek sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Po večerní mši sv. se bude udělovat v Jaktaři svatoblažejské požehnání. Toto požehnání bude možné přijmout i po mší svatých příští neděli.
 • Ve čtvrtek a v pátek budou probíhat prvopáteční návštěvy nemocných.
 • V sobotu 6. 2. proběhne v obou farních kostelích od 9:00 h. sklízení vánočních stromků a betléma. V Jaktaři bude bezprostředně poté následovat úklid kostela, v Kateřinkách pak od 13:00 h.
 • 11. února slavíme o svátku Panny Marie Lurdské Světový den nemocných. Proto se bude v neděli 14. 2. při mších svatých udělovat svátost pomazání nemocných starším a nemocným farníkům. Připomínám, že je třeba přistoupit ke svátosti pokání před jejím přijetím. Krátká katecheze o této svátosti zazní příští neděli při promluvě.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 31. 1. do 7. 2. 2021

Ohlášky z 3. neděle v mezidobí

 • Dnes slavíme 3. neděli v liturgickém mezidobí, vyhlášenou jako neděli Božího slova. Připomínáme si důležitost Bible pro život křesťana. Probíhá diecézní sbírka na Biblický apoštolát. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • Ve středu 27. 1. v 19:00 h. proběhne další katecheze pro dospělé na jaktařské faře.
 • Blíží se svátek Uvedení Páně do chrámu. Už dopředu připomínám věřícím, že si mají pořídit svíce – hromnice. Je možnost si je opatřit ve výdejním okénku Karmelitánského knihkupectví na Dolním náměstí.
 • Dnes končí možnost přispět do tříkrálové sbírky skrze pokladničky, umístěné na různých místech – zvláště obchodech. Do dubna však bude stále možné přispět online.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 24. 1. do 31. 1. 2021

Ohlášky z 2. neděle v mezidobí

 • Dnes je třetí neděle v měsíci, probíhá pravidelná měsíční sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • Pondělním svátkem Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • Příští neděle je vyhlášena nedělí „Božího slova“. Budeme si připomínat důležitost Bible pro život křesťana. Na tuto neděli je také přesunuta diecézní sbírka na Biblický apoštolát.
 • Tříkrálová sbírka probíhá v letošním roce především online. Přispět do pokladničky můžete na stránce trikralovasbirka.cz nebo je možné využít dárcovskou sms.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 17. 1. do 24. 1. 2021

Ohlášky ze svátku Křtu Páně

 • Dnešním svátkem se završuje vánoční doba. Výzdoba bude ponechána do svátku Uvedení Páně do chrámu. Upřímné Pán Bůh zaplať všem farníkům za společné prožívání doby vánoční. Zvláště chci poděkovat všem, kteří tuto výzdobu připravili, kdo se podíleli na úklidu kostelů, kdo pečovali o přípravu bohoslužeb po stránce hudební i liturgické služby.
 • Tento týden čerpám dovolenou. Úmysly mší svatých přijaty nebyly; kdo by se tedy chtěl účastnit každodenní mše sv., může využít pravidelných bohoslužeb u sv. Vojtěcha a sv. Ducha.
 • Příští neděle je třetí nedělí v měsíci, bude pravidelná měsíční sbírka na opravy.
 • Tříkrálová sbírka probíhá v letošním roce především online. Přispět do pokladničky můžete na stránce trikralovasbirka.cz nebo je možné využít dárcovskou sms.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 10. 1. do 17. 1. 2021

Ohlášky z 2. neděle po narození Páně

 • Dnes je první neděle v měsíci, mění se desátky Živého růžence.
 • Ve středu slaví Církev slavnost Zjevení Páně. Bude se světit podle tradice voda, kadidlo a křída. Můžete si s sebou přinést vodu v lahvích k posvěcení.
 • Ve čtvrtek a v pátek budou probíhat měsíční návštěvy nemocných. Vždycky je možné přihlásit další nemocné k pravidelným návštěvám.
 • Zapisujeme úmysly na první pololetí roku 2021. Nahlásit je můžete osobně po mších svatých v sakristii nebo skrze elektronickou poštu. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu a doplnit i telefonním kontaktem.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 3. 1. do 10. 1. 2021