Archiv pro měsíc: Říjen 2022

Ohlášky ze slavnosti výročí posvěcení kostela

 • V sakristiích si můžete zakoupit misijní kalendáře za částku alespoň 250 Kč.
 • V Jaktaři do úterních 16:15 h. a v Kateřinkách do středečních 17:10 h. můžete přinášet vyplněné otčenáškové lístky do sakristií spolu s darem na mše sv., které budou za vypsané zemřelé slouženy u nás i v pohraniční (více než 20 mší). Zvláštním způsobem mysleme na ty, za které se jejich blízcí nemodlí.
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé měsíční návštěvy nemocných.
 • Pobožnosti na hřbitovech proběhnou: ve Vlaštovičkách v sobotu 5. 11. ve 14:00 h., v Kateřinkách v neděli 6. 11. ve 14:00 h. a v Jaktaři v neděli 6. 11. v 15:00 h.
 • Možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci:
 • 1. a 2. listopadu v kostele: vykonat v nejbližších dnech svátost pokání, přistoupit ke Stolu Páně, mít úmysl odpustky získat a nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, po mši sv. se pomodlíme vyžadované modlitby.
 • Od 1. 11. do 8. listopadu na hřbitově: vykonat v nejbližších dnech svátost pokání, přistoupit ke Stolu Páně, mít úmysl odpustky získat a nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, pomodlit se na úmysl papeže např. Pod ochranu tvou a jakoukoli modlitbu za zemřelé.
 • Farnost Bohdanovice nás srdečně zve na pouť za sv. Martinem, která proběhne v neděli 13. 11. v Kerhaticích. Pokud máte zájem, přihlaste se v sakristiích, domluví se pak čas a místo srazu i odvoz.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 30. 10. do 6. 11. 2022

Ohlášky z 30. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať všem, kdo připravili benefiční koncert na obnovu varhan i těm, kdo se jej zúčastnili. Zároveň velké poděkování za dnešní sbírku na misie i napečené misijních koláčů, které si můžete vzadu po dnešních mších sv. zakoupit a podpořit tak misie!
 • V sakristiích si můžete zakoupit misijní kalendáře za částku alespoň 250 Kč.
 • Nezapomeňme, že v sobotu v noci končí „letní čas“, hodinová ručička se tedy posune o hodinu zpět. Časy mší sv. zůstávají beze změn.
 • V měsíci říjnu píšeme „otčenáškové“ lístky za zemřelé, zvláště za ty, na které jejich blízcí nepamatují. Jsou připravené vzadu v kostelích. Vyplněný lístek přineste prosím spolu s darem na intence do sakristie. Zemřelí budou čteni 1. a 2. listopadu a budou za ně sloužené mše sv. u nás a opět i v pohraničí.
 • Program „Dušiček“:
 • Slavnost Všech svatých (úterý 1. 11.), mše sv. v Jaktaři v 16:30 h. (s četbou otčenáškových lístků 10 min. před mší sv.), v Kateřinkách v 18:00 h.
  Památka věrných zemřelých (středa 2. 11.) mše sv. v Jaktaři v 16:30 h., mše sv. v Kateřinkách v 18:00 h. (s četbou otčenáškových lístků 15 min před mší sv.)
 • Pobožnosti na hřbitovech: ve Vlaštovičkách v sobotu 5. 11. ve 14:00 h., v Kateřinkách v neděli 6. 11. ve 14:00 h., v Jaktaři v neděli 6. 11. v 15:00 h.
 • Možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci: 1. a 2. 11. v kostele po mši sv., do 8. 11. při návštěvě hřbitova spojené s modlitbou za zemřelé. Pamatujme, že máme vykonat sv. zpověď v nejbližších dnech, abychom odpustky získali!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 23. 10. do 30. 10. 2022

Ohlášky ze slavnosti sv. Hedviky

 • Dnes slavíme slavnost sv. Hedviky. Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy! Po mších svatých bude možnost si zakoupit křesťanskou literaturu Karmelitánského nakladatelství. Odpoledne v 16:00 h. proběhne v kateřinském kostele benefiční koncert na obnovu našich varhan, který si připravili žáci a vyučující Církevní konzervatoře německého řádu. Všichni jste srdečně zváni!
 • Ve středu 19. 10. proběhne v 19:00 h. na faře v Jaktaři další katecheze.
 • V sobotu 22. 10. uzavřou v jaktařském farním kostele církevní sňatek Veronika Kostřibová a Mirosław Kawulok.
 • Příští neděli budeme prožívat jako misijní. Proběhne tedy sbírka na misie, můžete si také zakoupit misijní kalendář (nejméně 250 Kč, lépe 300 Kč). Prosíme o napečení misijních koláčů a jejich přinesení přede mší sv. do předsíně. Tam si je můžete po mši sv. zakoupit a výtěžek pošleme na misie.
 • V měsíci říjnu píšeme „otčenáškové“ lístky za zemřelé, zvláště za ty, na které jejich blízcí nepamatují. Jsou připravené vzadu v kostelích. Vypisujte je, prosím, hůlkovým písmem, uvádějte pouze zemřelé osoby, nepište kněze našich farností a „duše v očistci“, jelikož ty uvedu osobně. Vyplněný lístek přineste prosím spolu s darem na intence do sakristie. Zemřelí budou čteni 1. a 2. listopadu a budou za ně sloužené mše sv. u nás a opět i v pohraničí.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 16. 10. do 23. 10. 2022

II. Farní pouť do Křtin 2022

Naši farníci z obou farních obvodů a také hosté zavítali v přeplněném autobuse do poutního místa v moravských Křtinách. Jednalo se již o druhou tradiční pouť v tomto roce. Po příjezdu do Křtin a přivítaní se s místním duchovním správcem, farním vikářem Metodějem Jánem Lajčákem, O. Praem. následovala mše svatá u milostivé sochy Panny Marie ochránkyně Moravy. Po mši svaté následovala menší přednáška o poutním chrámě, jeho historii a také o současném dění v místním farním obvodu. Poutníci měli jedinečnou možnost slyšet a vidět místní zvonohru, která melodicky odbíjela jednu z řady mariánských písní. Poté jsme navštívili kryptu pod podlahou zdejší basiliky. Dále následoval oběd v místním zámku, tehdejšího kláštera. Následně po obědě byla adorace v kapli sv. Anny, načež se poutníci dále vydali autobusem směr státní zámek v Rajci Jestřebí, kde byla pouť ukončena. Úderem 16:00 se poutní zájezd vydal opět směr Opava.

Kostel Jména Panny Marie je barokní poutní kostel ve Křtinách, okres Blansko, vybudovaný během první poloviny 18. století podle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Kostel spolu s přilehlou kaplí svaté Anny a bývalým proboštstvím je dominantou obce. Celý poutní areál byl roku 2008 vyhlášen národní kulturní památkou České republiky.

Zámek (klášter) Křtiny je bývalá rezidence zábrdovických premonstrátů z poloviny 17. století, nacházející se v obci Křtiny v okrese Blansko. Je součástí poutního areálu kolem kostela Jména Panny Marie, vyhlášeného roku 2008 národní kulturní památkou České republiky. Řád premonstrátů se zde vrátil v roce 2018 z kláštera v nedaleké Nové Říši.

Foto: Petr Stiborský a Tereza Puchalová

Ohlášky z 28. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať všem poutníkům za krásnou sobotní pouť do Křtin!
 • Klub svaté Anežky, dobrovolné sdružení CHO srdečně zve na přednášku plukovníka Františka Valdštýna na téma: „MNICHOV 1938“, která se uskuteční v úterý 11. října 2022 v 16 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera v prvním poschodí. Všichni jste srdečně zváni.
 • Příští neděli slavíme slavnost sv. Hedviky. Jelikož je to třetí neděle v měsíci, bude v obou farnostech měsíční sbírka na opravy. Po mších svatých bude možnost si zakoupit křesťanskou literaturu Karmelitánského nakladatelství. Odpoledne v 16:00 h. proběhne v kateřinském kostele benefiční koncert na obnovu našich varhan, který si připravili žáci a vyučující Církevní konzervatoře německého řádu. Všichni jste srdečně zváni!
 • Za dva týdny – 23. 10. – nás čeká misijní neděle. Už dopředu připomínám, že proběhne také misijní koláč a prodej misijních kalendářů.
 • V měsíci říjnu píšeme „otčenáškové“ lístky za zemřelé, zvláště za ty, na které jejich blízcí nepamatují. Jsou připravené vzadu v kostelích. Vypisujte je, prosím, hůlkovým písmem, uvádějte pouze zemřelé osoby, nepište kněze našich farností a „duše v očistci“, jelikož ty uvedu osobně. Vyplněný lístek přineste prosím do sakristie. Zemřelí budou čteni 1. a 2. listopadu a budou za ně sloužené mše sv. u nás a opět i v pohraničí.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 9. 10. do 16. 10. 2022