Archiv pro měsíc: Leden 2017

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Jana Boska, kněze
Čtvrtek - Svátek Uvedení Páně do chrámu
Sobota - Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Neděle – 5. neděle v mezidobí

 • Ve středu 1. února proběhne PASTORAČNÍ RADA na faře v 18.30 hod.
 • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.
 • Ve čtvrtek je svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU večerní mše svatá bude ve farním kostele v 17.30 hod. a přineste si sebou svíčky k požehnání.
 • Ve čtvrtek jsou HOVORY O VÍŘE na faře v 18.45 hod. Téma: TEOLOGIE MANŽELSTVÍ
 • První pátek, po večerní mši svaté budu udělovat svatoblažejské požehnání a také bude adorace před NS.
 • MARIÁSNKÁ SOBOTA: budu sloužit na úmysly farníků a po mši budou litanie k PM.
 • Příští neděli po mši svaté bude MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Středa – Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Čtvrtek - Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Sobota - Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Neděle – 4. neděle v mezidobí

 • Od středy probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů, prosím pamatujme ve svých modlitbách.
 • Klub svaté Anežky-dobrovolné sdružení CHO Vás všechny srdečně zve na přednášku otce Jana Larische Th.D. „Ostravsko-opavská diecéze aneb kulturně-dějinná rozmanitost místní církve v historických souvislostech“ Přednáška se uskuteční v úterý 24. 1. 2017 v 16 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera.
 • Ve středu proběhlo setkání s rodiči dětí, které přistoupí k prvním sv. přijímání. První svaté přijímání proběhne 10. června 2017.
 • Ve středu 1. února proběhne PASTORAČNÍ RADA na faře v 18.30 hod.

Zimní radovánky

Několik členů naši farní rodiny v čele s otcem Petrem využilo krásného zimního počasí, vytáhlo lyže, snowboardy, brusle a hokejky a vyrazilo. Kam? Druhou lednovou sobotu jsme vyrazili na sluncem zalitý svah Kopřivná v Malé Morávce. Čtyřsedačková lanovka (která se místy houpala jako veliká houpačka) nás vyvezla nahoru na kopec a dolů jsme jeli po vlastních – tedy lyžích a snowboardech. No, a tuto neděli jsme zase vyzkoušeli tvrdost ledu na Vávrovických „bahňákách“. Někteří hráli hokej, jiní bruslili a někteří si jen užívali krásného slunce. Všem nám ale bylo úžasně… Musíme si to ještě zopakovat.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Antonína, opata
Středa – Památka PM, Matky jednoty křesťanů
Sobota - Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Neděle – 3. neděle v mezidobí – votivní mše za jednotu

 • Od středy začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, prosím pamatujme ve svých modlitbách.
 • V pondělí bude adorace ve Vlaštovičkách od 17.00 hod s možnosti sv. smíření.
 • V čtvrtek bude adorace v Milostovicích od 17.00 hod s možnosti sv. smíření.
 • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE v 18.45 hod. na faře. kap. 9 – spiritualita rodiny
 • 18. ledna ve středu v 18.30 hod. bude setkání s rodiči děti, které tento rok půjdou k prvnímu sv. přijímání.

Celý příspěvek