Archiv pro měsíc: Červen 2015

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA

Pondělí – Na poděkování za školní rok
Pátek - Svátek sv. Tomáše, apoštola
Sobota - Památka sv. Prokopa, opata
Neděle – SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, biskupa a patronů Evropy, hl. patrona Moravy

  • V pondělí, srdečně zvu všechny děti i rodiče, na děkovnou mši svatou spojenou s koncem školního roku, která bude v 17:30 hod. ve farním kostele.
  • Ve čtvrtek a v pátek budu dopoledne navštěvovat nemocné.
  • V pátek po večerní mši svaté bude společná řízená adorace na úmysl: za všechny akce, které nás čekají o prázdninách s prosbou o zvláštní ochranu.

    Celý příspěvek

Slavnost sv. Petra a Pavla – farní den

Prožili jsme společně krásnou slavnost našich farních patronů. Mši svatou sloužil otec Daniel Vícha. Celé dopoledne vydatně pršelo, proto jsme byli zvědavi, jak bude probíhat farní den. Z fotografií je ale zřejmé, že sv. Petr a Pavel nám vyprosili hezké počasí – proto mohl být farní den na zahradě. Tam bylo výborné jídlo, skvělé pití, děti pekly chleba a hrály hry, bylo mnoho diskusních kroužků a kruhů – a na závěr jak jinak než… fotbálek. Už se těšíme na další příležitost sejít se.

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Neděle – SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Příští neděli budeme slavit pouť ke cti sv. Petra a Pavla, mši svatou v 9:30 hod. bude sloužit P. Daniel Vícha, kravařský farář. Odpoledne jste všichni zváni na farní odpoledne na farní zahradu, které začne v 14:30 hod. v kostele a od 15:00 hod. na farní zahradě. V tento den je možné i získávat plnomocné odpustky.

V pondělí, v Jarkovicích od 17:00 hod. bude vystavené NS s možnosti sv. smíření.
Ve středu je slavnost Narození sv. Jana Křtitele zasvěcený svátek, mše svatá je v 17:30 hod. ve farním kostele.
Ve čtvrtek, v Milostovicích od 17:00 hod. bude vystavená NS s možnosti sv. smíření.

Celý příspěvek

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek – Památka sv. Barnabáše, apoštola
Pátek – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Sobota – Památka Neposvkvrněného Srdce PM
Neděle –11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

• V pátek po mši svaté o slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova bude adorace.
• V sobotu ráno bude mše svatá v 7:00 hod. ke cti PM.
• Intence si můžete zapisovat na 2. pol. 2015 v zákristii.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Pondělí – Památka sv. Justina, mučedníka
Středa – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Čtvrtek – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Pátek – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Sobota – Památka Neposkvrněného srdce PM
Neděle –10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

• Dnes odpoledne proběhne první svatá zpověď u prvokomunikantů ve 14:30 hod. v kostele.
• Ve čtvrtek je BOŽÍ TĚLO od 16:30 hod. bude vystavena NS a v 17.30 hod. začne mše svatá a po mši půjde eucharistický průvod s NS kolem kostela a budeme společně prosit za svět.
• Ve čtvrtek a v pátek budu navštěvovat nemocné. V pátek po páteční mši svaté bude společná adorace vedená a budeme se modlit za konkrétní rodiny.

Celý příspěvek