Archiv pro měsíc: Květen 2023

Ohlášky ze slavnosti Seslání Ducha svatého

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na charitu!
 • Dnes slavíme slavnost Seslání Ducha sv., třetí hlavní slavnost liturgického roku. V 15:00 h. začíná na farní zahradě v Jaktaři tradiční svatodušní vaječina. Přineste prosím s sebou něco sladkého (stačí jen několik kousků) a vajíčka. V Kateřinkách bude vaječina příští neděli.
 • V pondělí 29. 5. bude v 17:00 h. v kateřinském kostele přednáška o dějinách našeho kostela doprovázená krátkým vystoupením jaktařské scholy. Jste zváni.
 • Ve středu 31. 5. v 19:00 h. bude na jaktařské faře další katecheze.
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou návštěvy nemocných.
 • Příští neděli uzavřou v kateřinském kostele církevní sňatek Pavel Rajnoch a Jana Rajnoch roz. Grygová.
 • Koordinátor pomoci ukrajinským rodinám, kterých je v Moravskoslezském kraji 121, se na nás obrací s prosbou, aby se i naše farnosti připojily k potravinové sbírce. Jedná se trvanlivé potraviny: mouka, těstoviny, rýže, olej, konzervy, kečupy, kompoty, sterilovaná zelenina, trvanlivé mléko, cereálie, vakuované trvanlivé uzeniny, sýry, sirupy, čaje, káva, marmelády, luštěniny-pohanka, müsli atd., případně i drogérii (hygienické potřeby, mýdlo, šampony, jar, krémy, prášek na praní). Tyto věci je možné přinést do sakristie našich kostelů až do neděle 11. 06. Pán Bůh zaplať za Vaši ochotu pomoci potřebným!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 28. 5. do 4. 6. 2023

Ohlášky ze 7. neděle velikonoční

 • Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy kostelů!
 • Ve středu 24. 5. v 18:30 h. bude na jaktařské faře příprava ke svátostem pro dospělé.
 • Ve čtvrtek 25. 5. v 9:30 h. proběhne v Domově sv. Kateřiny modlitba sv. růžence.
 • V sobotu putujeme do Sloupu. Autobus odjíždí od církevní školy v Jaktaři v 7:15 h. a od školy na Vrchní v Kateřinkách v 7:20 h. Mši sv. bychom měli slavit ve Sloupě v 10:00 h. Budeme rádi, když přijedou i další farníci svými auty.
 • Příští neděli slavíme slavnost Seslání Ducha sv., třetí hlavní slavnost liturgického roku. Bylo by správné se před ní vyzpovídat. V celé zemi se koná sbírka na Charitu. V 15:00 h. začíná na farní zahradě v Jaktaři tradiční svatodušní vaječina. Přineste prosím s sebou něco sladkého (stačí jen několik kousků) a vajíčka. V Kateřinkách bude vaječina o týden později.
 • Koordinátor pomoci ukrajinským rodinám, kterých je v Moravskoslezském kraji 121, se na nás obrací s prosbou, aby se i naše farnosti připojily k potravinové sbírce. Jedná se trvanlivé potraviny: mouka, těstoviny, rýže, olej, konzervy, kečupy, kompoty, sterilovaná zelenina, trvanlivé mléko, cereálie, vakuované trvanlivé uzeniny, sýry, sirupy, čaje, káva, marmelády, luštěniny-pohanka, müsli atd., případně i drogérii (hygienické potřeby, mýdlo, šampony, jar, krémy, prášek na praní). Tyto věci je možné přinést do sakristie našich kostelů až do neděle 11. 06. Pán Bůh zaplať za Vaši ochotu pomoci potřebným!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 21. 5. do 28. 5. 2023

Ohlášky z 6. neděle velikonoční

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na pomoc pronásledovaným křesťanům!
 • V úterý 16. 5. slavíme svátek sv. Jana Nepomuckého, jednoho z hlavních patronů našeho národa. Ve Vlaštovičkách – Jarkovicích – je pouť. Všichni jsou zváni na slavnostní mši sv. v 17:30 h.
 • Ve středu 17. 5. v 19:00 h. bude na jaktařské faře další katecheze.
 • Čtvrteční slavností Nanebevstoupení Páně začíná novéna před slavností Seslání Ducha svatého. Je to zasvěcený svátek, máme se účastnit mše sv.!
 • Příští neděli proběhne v Jaktaři slavnost prvního sv. přijímání, ke kterému přistoupí 5 dětí. Z tohoto důvodu budou výjimečně vyměněny mše sv. V Kateřinkách tedy v 8:00 h. a v Jaktaři v 9:30 h.! V sobotu 20. 5. budou mít nácvik v 9:00 h. a po něm první sv. zpověď. Nesme je ve svých modlitbách!
 • Příští neděli se v obou farnostech koná měsíční sbírka na opravy.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 14. 5. do 21. 5. 2023

Ohlášky z 5. neděle velikonoční

 • Dnes jste zváni po mši sv. na jaktařskou faru na dobrou kávu.
 • Měsíc květen je tradičně zaměřen na prohloubení úcty k Panně Marii. Před středeční a páteční mši sv. jsou májové pobožnosti od 17:00 h. Po každé nedělní mši sv. se modlíme litanie k Panně Marii. Využijme této krásné příležitosti!
 • V pondělí 8. 5. je adorační den farnosti Jaktař spojený s modlitbami za bohoslovce a nová kněžská a řeholní povolání. Od 9:00 h. do 15:00 h. bude ve farním kostele vystavena Nejsvětější svátost, na konci budou litanie a svátostné požehnání. Zapište se prosím vzadu na adorační službu.
 • V úterý 9. 5. se koná ohlášená přednáška o. Larische o P. Šebelovi v 16:00 h. v pastoračním středisku minoritského kláštera.
 • Ve středu 10. 5. v 18:30 h. se sejdeme na jaktařské faře s dospělými, kteří se připravují ke svátostem.
 • V pátek 12. 5. v 19:00 h. se naposled sejdeme na jaktařské faře s rodiči a dětmi, které se připravují na 1. sv. přijímání.
 • V sobotu probíhá na Maria Hilf pouť rodin. Podrobnosti jsou online.
 • Příští neděli proběhne v Kateřinkách slavnost prvního sv. přijímání, ke kterému přistoupí 5 dětí. V sobotu budou mít nácvik v 9:00 h. a po něm první sv. zpověď. Nesme je ve svých modlitbách!
 • Příští neděli se v celé zemi koná sbírka na pronásledované křesťany.
 • Jsme v čase setí, budeme se proto intenzivněji modlit za dar letošní úrody.
 • Zapisujeme intence na druhé pololetí roku. Stále jsou volné termíny.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 7. 5. do 14. 5. 2023