Archiv pro měsíc: Červenec 2017

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Pondělí 31.7. – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze, zakladatele řádu Jesuitů
Úterý 1.7. – Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve
Středa 2.7. – Památka PM Andělské z Porciunkule
Pátek 4.7. – Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze, patrona kněží v duchovní správě (také svatý farář z Arsu)
Sobota 5.7. – Památka posvěcení římské baziliky PM
Neděle 6.7. – SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

 • Minulou neděli se vybralo 4.090,– Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Příští neděli je výměna růžencových lístků.
 • Tento týden neboudou mše svaté v pondělí, v úterý a ve čtvrtek. Ve středu a v pátek jako obvykle.
 • V pátek budu navštěvovat nemocné a to i ty, které navštěvuji ve čtvrtek.
 • V pátek po mši svaté bude společná adorace.
 • V sobotu ráno bude mše svatá v 7:00 obětovaná na úmysly farnosti a po mši svaté se pomodlíme litanie k PM.
 • V sobotu 5.8. bude v 11:00 svatba – Jarmila Mateřánková a Pavel Ticháček
 • Přihlášky na příměstský tábor možno stále vyzvednout v zadu v kostele. Termín p. tábora 7.–11. srpna.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek sv. Tomáše, apoštola
Středa – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, hl. patronů Moravy
Neděle – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve středu je slavnost sv. Cyrila a Metoděje mše svaté budou takto:
  • Milostovice v 9.30 hod.
  • Charitní kaple Vlaštovičky v 14.00 hod.
  • Jaktař v 17.30 hod.
 • Příští neděli zveme do farní kavárny a bude otevřena farní knihovna.
 • Od pátku začíná večerní mši svatou v 17.00 hod. františkánské setkání na Cvilíně.