Archiv pro měsíc: Říjen 2023

Ohlášky ze slavnosti posvěcení kostelů

 • V tomto týdnu budeme prožívat „dušičky“. Připomínám základní informace:
 • Slavnost Všech svatých 1. 11.: 16:30 h. Jaktař, 18:00 h. Kateřinky
 • Památka Věrných zemřelých 2. 11.: 16:30 h. Jaktař, 18:00 h. Kateřinky
 • Otčenášky: 1. 11. 16:15 h. Jaktař, 2. 11. 17:45 h. Kateřinky
 • Pobožnosti na hřbitovech: 11. 10:00 h. Vlaštovičky, 5. 11. 14:00 h. Kateřinky, 15:00 h. Jaktař
 • V Jaktaři do 1. 11. a v Kateřinkách do 2. 11. je možné přinést vypsané otčenáškové lístky za vaše zemřelé.
 • Od 01. do 08. 11. může věřící získat 1× denně plnomocné odpustky pro duše v očistci. Podmínky: Být v milosti posvěcující (sv. zpověď – postačí 14 dní před nebo po), vyloučit trvalé zalíbení v některém hříchu (i lehkém), sv. přijímání, pomodlit se Otče náš a Věřím v Boha a jakoukoliv modlitbu na úmysl sv. Otce, navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
 • Jelikož je první pátek v měsíci, proběhnou návštěvy nemocných.
 • Od tohoto týdne je možné zapisovat intence na první pololetí roku 2024!
 • Příští neděle je první v měsíci, na jaktařské faře bude po mši sv. káva.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 29. 10. do 5. 11. 2023

Ohlášky z 29. neděle v mezidobí

 • Dnes je misijní neděle, kdy se celá církev modlí za misijní dílo. V sakristiích je k zakoupení několik misijních kalendářů. Po mši sv. si můžete zakoupit „misijní koláč“ či jiné produkty. Výtěžek je určen na misie. Upřímné Pán Bůh zaplať za veškerou pomoc!
 • Dnes odpoledne jsme zváni na setkání „S Pannou Marií v hudbě a slovu“ v konkatedrále v 16:00 h. Varhany: Jakub Janšta, recitace: Petr Janšta.
 • V tomto týdnu je již možné zapisovat intence jubilejních mší sv. a k 1. výročí úmrtí na první pololetí příštího roku.
 • Příprava na biřmování bude ve středu v 18:30 h. v Jaktaři a v pátek v 18:30 h. v Kateřinkách.
 • V noci ze soboty 28. 10. na neděli 29. 10. se posouvá čas o hodinu nazpět!
 • Během celého měsíce října je možné vypisovat „dušičkové (otčenáškové) lístky“. Nemusíme uvádět jen své zemřelé z rodiny, ale i známé, sousedy, přátele a spolupracovníky, za které se jejich nejbližší nemodlí a neobětují mše sv. Vyplněné lístky spolu s darem můžete přinášet do sakristií. V Jaktaři budou čteny 1. 11. přede mší sv. a v Kateřinkách o den později. Bude za ně slouženo přes 30 mší sv. zvláště v pohraničí!
 • Dušičky 2023:
 • Slavnost Všech svatých 1. 11.: 16:30 h. Jaktař, 18:00 h. Kateřinky
 • Památka Věrných zemřelých 2. 11.: 16:30 h. Jaktař, 18:00 h. Kateřinky
 • Otčenášky: 1. 11. 16:15 h. Jaktař, 2. 11. 17:45 h. Kateřinky
 • Pobožnosti na hřbitovech: 4. 11. 10:00 h. Vlaštovičky, 5. 11. 14:00 h. Kateřinky, 15:00 h. Jaktař

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 22. 10. do 29. 10. 2023

Ohlášky z 28. neděle v mezidobí

 • Dnes probíhá v obou farnostech po mších sv. prodej katolických knih a kalendářů. Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy, rovněž za účast na benefičním koncertu na kateřinské varhany a vůbec za každou účast a pomoc ve farnostech za poslední dobu v jakékoli záležitosti!
 • Pouť do Svaté země je odložena na přelom února a března. Kvůli tomu je podstatně upraven pořad bohoslužeb na tento týden. Nikdo se nemusí bát o své peníze, které zaplatil za pouť, nepřijde o ně. Modleme se za mír ve Svaté zemi!
 • Příští neděle je „misijní“, kdy se celá církev modlí za misijní dílo. Proběhne tradiční sbírka na misie. V sakristiích je k zakoupení několik misijních kalendářů. Prosíme opět o upečení misijních koláčů, které se shromáždí vzadu v kostelích. Můžete také darovat letošní zavařeniny, šťávy nebo jiné produkty vašich domácností. Po mši sv. si je můžete zakoupit za symbolický dar, který bude odeslán na misie.
 • Příští neděli jsme také zváni na setkání „S Pannou Marií v hudbě a slovu“ v konkatedrále v 16:00 h. Varhany: Jakub Janšta, recitace: Petr Janšta. Vstupné je dobrovolné.
 • Během celého měsíce října je možné vypisovat „dušičkové (otčenáškové) lístky“. Nemusíme uvádět jen své zemřelé z rodiny, ale i známé, sousedy, přátele a spolupracovníky, za které se jejich nejbližší nemodlí a neobětují mše sv. Vyplněné lístky spolu s darem můžete přinášet do sakristií. V Jaktaři budou čteny 1. 11. přede mší sv. a v Kateřinkách o den později. Bude za ně slouženo přes 30 mší sv. zvláště v pohraničí!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 15. 10. do 22. 10. 2023