Archiv pro měsíc: Listopad 2015

RORÁTY

Srdečně zvu na rorátní mše svaté v adventní době, které nám pomohou prožít čas radostného očekávání na vánoce. Tématem jsou SKUTKY TĚLESNÉHO MILOSRDENSTVÍ, které svým životem ukazují svatí a svým svědectvím nás vybízejí, abychom je konali v naší době. Nenechme se ovládnou lenivosti a pojďme vyjít vstříc našemu Kristu a nechat se obdarovat jeho MILOSRDENSTVÍM, abychom mohli být milosrdní jako je milosrdný náš Otec v nebi.

Roráty budou každé úterý v 6.30 hod. a každou sobotu v 7.00 hod. ve farním kostele.

1. ADVENTNÍ NEDĚLE

Pondělí – Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Čtvrtek - Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Pátek - První pátek
Sobota - Památka PM
Neděle – 2. adventní neděle

 • Vyšlo nové číslo časopisu JARO.
 • Je možné si psát intence na první pololetí roku 2016.
 • Ve čtvrtek a v pátek budu navštěvovat nemocné.
 • Ranní rorátní mše svaté jsou zaměřené pro děti a budou vždy v úterý od 6.30 hod. a v sobotu od 7.00 hod. Téma skutky milosrdenství.
 • Mikuláška besídka se uskuteční v neděli 6. 12. v 15.00 hod. na faře. Prosím rodiče, kdyby dnes mohli přihlásit své dítě v zákristii.

Celý příspěvek

Farní kavárna

V neděli 8. listopadu se konala jako každou druhou neděli v měsíci farní kavárna. Nutno říci, že novinka se ve farnosti rychle ujala a již má své pravidelné účastníky. Tentokráte jsme měli možnost ochutnat kávu z nového kávovaru a život jsme si osladili pamlsky od našich výborných cukrářek. Příjemná atmosféra byla doplněním mnoha družných hovorů. Pro příznivce halových sportů byl k dispozici stolní fotbal. Zároveň byla otevřena farní knihovna, která se úspěšně rozrůstá o mnohé tituly. Některé členy farnosti vylákalo na zahradu na listopad nezvykle teplé a slunečné počasí. Rozložitý ořech se stal nejen útočištěm v divoké bitvě, ale i zdrojem střeliva a nejmladší děti si na vystřelených nábojích velmi pochutnaly.

Na příští setkání jste srdečně zváni v neděli 13. prosince. Pro děti bude připraven program v podobě výroby ozdob na vánoční stromky do kostela, zapojit se mohou i rodiče, proto prosím přijďte v hojném počtu.

Vojta Hrbáč a Lenka Laifertová

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Úterý – Památka sv. Ondřeje Dung-Lace, kněze a druhů, mučedníků
Neděle – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – C

 • Je možné si v zákristii zapisovat intence na další půl rok.
  • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře 18.45 hod.
 • Roráty budou v naší farnosti v úterý v 6.30 hod. a v sobotu v 7.00 hod. Na téma skutky milosrdenství.
  Příští nedělí při mši svaté v 7.15, 9.30 budeme žehnat adventní věnce.
 • neděli 6. 12. proběhne na faře setkání s Mikulášem, prosíme rodiče, kdyby v zákristii mohli nahlásit své děti, které se zúčastní.

Celý příspěvek