Archiv pro měsíc: Červen 2023

Ohlášky z 12. neděle v mezidobí

 • Dnes slavíme v Jaktaři pouť ke cti sv. Petra a Pavla. Nedělní bohoslužby jsou vyměněny: Kateřinky v 8:00 h. a Jaktař v 9:30 h. Odpoledne nás čeká koncert skupiny Good work (býv. Paprsky) v 14:00 h. Po něm následuje na farní zahradě tradiční farní den. Stačí vzít s sebou něco málo sladkého ke kávě. Všichni farníci, jejich rodinní příslušníci i hosté jsou srdečně zváni!
 • Ve čtvrtek 29. 6. proběhne v Domově sv. Kateřiny v 9:30 h. modlitba sv. růžence.
 • V sobotu 1. července se koná diecézní setkání dětí na Prašivé. Mše sv. v areálu Kamenité začíná v 10:00 h. Rodiny s dětmi jsou srdečně zvány.
 • Ve dnech 31. 7. – 4. 8. proběhne tradiční příměstský tábor na faře v Jaktaři. Přihlášky naleznete vzadu v kostelích. Další informace jsou na plakátcích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 25. 6. do 2. 7. 2023

Ohlášky z 11. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy!
 • Ve středu 21. 6. proběhne poslední katecheze v letošním školním roce v 19:00 h. na jaktařské faře.
 • V sobotu 24. 6. se uskuteční fotbalový zápas mezi farnostmi Opavy a Hradce nad Moravicí. Výkop je stanoven na 14hod. na orelském hřišti v Jaktaři. Prosíme o přinesení něčeho dobrého ke kávě. Všichni jsou zváni.
 • Příští neděli slavíme v Jaktaři pouť ke cti sv. Petra a Pavla. Nedělní bohoslužby budou letos podruhé a naposled vyměněny: Kateřinky v 8:00 h. a Jaktař v 9:30 h. Odpoledne nás čeká koncert skupiny Good work (býv. Paprsky) v 14:00 h. Po něm následuje na farní zahradě tradiční farní den. Stačí vzít s sebou něco málo sladkého ke kávě. Všichni farníci, jejich rodinní příslušníci i hosté jsou srdečně zváni!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 18. 6. do 25. 6. 2023

Ohlášky z 10. neděle v mezidobí

 • Velké Pán Bůh zaplať za svatodušní vaječinu i přípravu a oslavu Božího těla, rovněž za dnešní sbírku na diecézní mzdový fond!
 • Dnešní nedělí končí potravinová sbírka na pomoc ukrajinským rodinám. Ve středu organizátoři sbírky sesbírané odvezou. Pán Bůh zaplať za vaši pomoc!
 • Ve středu 14. 6. v 19:00 h. proběhne další katecheze na jaktařské faře.
 • Církevní základní škola sv. Ludmily zve na Zahradní slavnost, která proběhne ve čtvrtek 15. 6. od 15:00 h.
 • Charita Opava zve na Sluníčkové odpoledne v pátek 16. 6. v jejich areálu na ul. Přemyslovců. Zahájení je v 14:30 h.
 • V pátek 16. 6. uzavřou ve farním kostele v Kateřinkách církevní sňatek Michal Krčmařík a Jana Špaková.
 • Příští neděle je třetí v měsíci, proběhne tedy měsíční sbírka na opravy.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 11. 6. do 18. 6. 2023