Archiv pro měsíc: Srpen 2015

Prázdninové setkání ministrantů 2015

Letošní ministrantský tábor proběhl formou příměstského tábora. Scházeli jsme se ráno a končili okolo patnácté hodiny. První den (24.8.) jsme si nastínili, co by bylo potřeba vylepšit ve službě ministranta. Otec Petr nám vysvětlil, co by mělo být naší Boží zbrojí. Poté jsme hráli hry a myslím, že si to všichni užili.

Druhý den (25.8.) jsme se sešli v obvyklou dobu a vyrazili do aquaparku v Kravařích. Po řádění v bazénu nám všem vyhládlo. Hlad jsme zahnali na skvělém obědě u paní Mičkové. Odpoledne jsem hráli ministrantské Riskuj. Schválně, jestlipak víte, co je to lunula?

Celý příspěvek

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Zahájení školního roku
Čtvrtek - Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Pátek - První pátek v měsíci
Sobota - Památka PM
Neděle – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí (v Jarkovicích), a v sobotu ráno (v Jaktaři) nebudou mše svaté.
  • Ve středu zvu všechny školáky na mši svatou, při které budeme prosit DS o pomoc a sílu do nového školního roku. Školáci mohou využít i příležitosti ke sv. smíření.
  • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne nebudu navštěvovat nemocné ze zdravotního důvodu.

Celý příspěvek

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Úterý – Památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka
Čtvrtek - Památka sv. Moniky
Pátek - Památka sv. Augustina, biskupa a učitelé církve
Sobota - Památka Umučení sv. Jana Křtitele
Neděle – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Ve středu v 18:30 hod. bude PASTORAČNÍ RADA na faře.
  • V sobotu bude v 9:00 hod. mše svatá ve Vávrovicích venku v rámci slavnosti, které pořádá obec.
  • V sobotu bude večerní mše svatá ve Milostovicích v 18:00 hod.
  • V sobotu v 19:00 hod. bude setkání s biřmovanci.
  • Přihlášky do náboženství si můžou rodiče vyzvednout v zákristii